Komunikat Organizacyjny V Edycji Pucharu Polski do lat 16 w Pięcioboju Nowoczesnym

Data i miejsce:  10-11 czerwca 2017r

Organizator:

 • Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego
 • Biuro Sportu m.st Warszawy
 • UKS „G-8 Bielany”

Klasyfikacja:

 • Trójbój Nowoczesny – roczniki 2001-2002,
 • Dwubój Nowoczesny – roczniki 2003-2004

Sprawy organizacyjne:

 • Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z aktualnymi przepisami UIPM.
 • Organizator nie pośredniczy w rezerwacji miejsc noclegowych i wyżywienia
 • Zawodnicy mają obowiązek posiadania ważnych badań lekarskich dopuszczających ich do startu w zawodach w pięcioboju nowoczesnym. Brak wymaganych badań skutkować będzie niedopuszczeniem zawodnika do startu w zawodach
 • Opłata startowa dla zawodników wynosi:
  • Dwubój nowoczesny – 20,00 zł,
  • Trójbój nowoczesny – 30,00 zł

Kluby mają obowiązek dokonania rejestracji zawodników i opłacenia składki członkowskiej za rok 2017. W przypadku niedopełnienia wymaganych postanowień PZPNow zawodnicy nie będą dopuszczeni do startu w zawodach.

Zgłoszenia:

 • Zgłoszenia proszę kierować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 czerwca 2017
  na stronie http://panel.pentathlon.org.pl/
 • Ostateczna korekta zgłoszeń do 08 czerwca 2017 r. na adres e-mail:
  mateusznowickii@wp.pl . Po tym terminie nie będzie przyjmowana żadna korekta i zamiana zawodników oraz obowiązuje opłata startowa zgodnie ze zgłoszeniem
 • Dopuszcza się zgłoszenie zawodnika  po obowiązującym terminie pod warunkiem uiszczenia opłaty startowej w wysokości 120 PLN (czterokrotna opłata startowa)

Kontakt z LOC: Uczniowski Klub Sportowy „G-8 Bielany”, ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa,

tel. 603-117-678,www.uksg-8.pl

Propozycja zakwaterowania:

Motel „Malwa” Wiślana 35B, 05-092 Łomianki, Telefon: 22 751 17 72, na hasło „pięciobój nowoczesny”

Dom Nauki CMKP, ul.Schroegera 82, 01-828 Warszawa, Tel: 22-560-10-16, rezerwacja@cmkp.edu.pl na hasło -„pięciobój nowoczesny” liczba miejsc ograniczona

Wyżywienie: na terenie CMKP –  Cybulski Andrzej 509-336-430 na hasło „pięciobój nowoczesny”

 

Ramowy program zawodów:

Sobota (10.06)            – 13:30 – Konferencja techniczna, 14:00 – pływanie (AWF, ul. Marymoncka 34).

– 18:00 – Strzelanie, (ZS nr 52 , ul. Szegedyńska 11

Niedziela (11.06)         – 09:00 – Bieg (AWF, ul. Marymoncka 34),

Dekoracja odbędzie 30 min po zakończeniu konkurencji biegowych

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia korekt do programu zawodów po otrzymaniu zgłoszeń.

Komunikat Organizacyjny V Edycji Pucharu Polski do lat 16 w Pięcioboju Nowoczesnym