Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o nagłej śmierci śp. Edwarda Badziąga wieloletniego działacza, organizatora zawodów pięcioboju nowoczesnego. Rodzinie i bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia oraz zapewnienie o pamięci.

Człowiek odchodzi, pamięć pozostaje