KOMUNIKAT OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW W DWUBOJU NOWOCZESNYM DZIECI „PENTA DAY” I MISTRZOSTW POLSKI W DWUBOJU NOWOCZESNYM W KATEGORII WIEKOWEJ 12-14 LAT – SPAŁA 03-04.12.2016 r.

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

03-04.12.2016 r.

 • PŁYWALNIA COS Spała
 • HALA COS Spała

ORGANIZATORZY

 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego,
 • Uczniowski Klub Sportowy „ATUT” , Szkoła Podstawowa nr 36

UCZESTNICTWO

 • W zawodach PENTA DAY uczestniczą zawodnicy i zawodniczki rocznika 2005, 2006 i młodsi
 • W zawodach Mistrzostwa Polski w Dwuboju Nowoczesnym w kategorii wiekowej 12-14 lat (uczestniczą zawodnicy i zawodniczki rocznika 2002-2004)

PUNKTACJA

 • W zawodach PENTA DAY miejsca 1-6 –puchary, dyplomy, w każdej kategorii wiekowej
 • W zawodach Mistrzostwa Polski w Dwuboju Nowoczesnym w kategorii wiekowej 12-14 lat
  miejsca 1-3 medale, dyplomy

PRZEPISY TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

 • Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZPNow.
 • W zawodach Mistrzostwa Polski w Dwuboju Nowoczesnym w kategorii wiekowej 12-14 lat prawo startu mają:
 • Zawodnicy rocznika 2002 – 2004, którzy brali udział w cyklu zawodów Puchar Polski w dwuboju i trójboju  nowoczesnym oraz OOM w sezonie 2016
 • Zawody zostaną rozegrane z podziałem na DZ\ CHŁ  we wszystkich rocznikach.
 • Zawody zostaną rozegrane na pływalni 25 m [5 torów], konkurencja biegowa na bieżni tartanowej
  w hali COS Spała
 • Uczestnicy i opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za stan zdrowia zawodników zgłoszonych do konkurencji:
  • w zawodach Mistrzostwa Polski w Dwuboju Nowoczesnym w kategorii wiekowej 12-14 lat obowiązują aktualne badania lekarskie zawodników startujących  – badania będą sprawdzane przed startem zawodnika na konferencji technicznej,
  • w zawodach PENTA DAY obowiązują badania lekarskie lub oświadczenie rodzica o stanie zdrowia dziecka)

Rozgrywane konkurencje:

 • w zawodach PENTA DAY: pływanie-50 m stylem dowolnym,bieg-600 m
 • w zawodach Mistrzostwa Polski w Dwuboju Nowoczesnym w kategorii wiekowej 12-14 lat:     pływanie 100m stylem dowolnym, bieg 1000 m

Szczegółowy program minutowy zostanie podany po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń i wysłany do zainteresowanych klubów do 25.11.2016 r.

ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW

Do dnia 16.11.2016 r.

OPŁATY

Opłata startowa 20 zł od zawodnika, zgodnie z listą zgłoszeń. Ostateczny termin korekty zgłoszonych zawodników do 21.11.2016 r. Po tym terminie klub wnosi opłatę startową zgodnie ze zgłoszeniem.

PROGRAM MINUTOWY ZAWODÓW

SOBOTA

od 14.00-19.00  PŁYWANIE pływalnia COS Spała

20.30  –  spotkanie z olimpijczykami

NIEDZIELA

0d 9.00- 13.00 BIEG Hala COS Spała

Uroczyste zakończenie ok. 30 min. po konkurencji biegowej.

Komunikat MP w dwuboju i Penta Day – 03-04.12.2016 Spała