KOMUNIKAT

 • OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW W DWUBOJU NOWOCZESNYM DZIECI „PENTA DAY”
 • MISTRZOSTW POLSKI W DWUBOJU NOWOCZESNYM DO LAT 12
 • MISTRZOSTW POLSKI W DWUBOJU oraz  TRÓJBOJU NOWOCZESNYM DO LAT 14

PROGRAM ZAWODÓW:

Termin i miejsce:               

01-02.12 .2018 – COS Spała – pływalnia, hala lekkoatletyczna, strzelnica

ORGANIZATORZY

 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego
 • Centralny Ośrodek Sportu w Spale
 • Uczniowski Klub Sportowy „ATUT” Częstochowa
 • Szkoła Podstawowa nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie

UCZESTNICTWO

 • W zawodach PENTA DAY uczestniczą zawodnicy i zawodniczki rocznika 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 i młodsi (z licencją lub  bez licencji PZPNow)
 • W Mistrzostwa Polski w Dwuboju Nowoczesnym do lat 12 uczestniczą zawodnicy i zawodniczki rocznika 2006 i młodsi  z ważną licencją PZPNow, którzy brali udział w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w roku 2018  lub są sklasyfikowani w rankingu PZPNow (2-bój lub 3-bój now)  na rok 2018 lub na rok 2019.
 • W Mistrzostwach Polski do lat 14 w Dwuboju Nowoczesnym uczestniczą zawodnicy rocznika 2004 i młodsi z ważną licencją PZPNow, którzy są sklasyfikowani w rankingu PZPNow (2-bój lub 3-bój now) na rok 2018 lub na rok 2019.
 • W Mistrzostwach Polski do lat 14 w Trójboju Nowoczesnym uczestniczą zawodnicy rocznika 2004 i młodsi z ważną licencją PZPNow, którzy startują w Mistrzostwach Polski do lat 14 Dwuboju Nowoczesnym i którzy dodatkowo wystartują w konkurencji strzelanie.

KLASYFIKACJA 

 • W zawodach PENTA DAY miejsca 1-6 – medale i dyplomy Open oraz w każdej kategorii wiekowej.
 • W zawodach Mistrzostwa Polski w Dwuboju Nowoczesnym do lat 12: miejsca 1-3 medale, dyplomy
 • W zawodach Mistrzostwa Polski w Dwuboju Nowoczesnym do lat 14: miejsca 1-3 medale, dyplomy
 • W zawodach Mistrzostwa Polski w Trójboju Nowoczesnym do lat 14: miejsca 1-3 medale, dyplomy

PRZEPISY TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE 

 • Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZPNow.
 • W poszczególnych zawodach zawodnicy startują w poniżej wymienionych dyscyplinach
Zawody Wiek uczestników Pływanie Bieg Strzelanie Warunki uczestnictwa
PENTA DAY 2006 i młodsi 50 m stylem dow. 600 m   Z licencją i bez licencji PZPNow
Mistrzostwa Polski 2-bój lat 12 2006 i młodsi 50 m stylem dow. 600 m   Ważna licencja PZPNow

Uczestnictwo w MMM

Mistrzostwa Polski

2-bój do lat 14

2004 i młodsi 100 m stylem dow 1000 m   Ważna licencja PZPNow

Ranking PZPNow 2018

Mistrzostwa Polski 3-bój do lat 14 2004 i młodsi 100 m stylem dow 1000 m 10×5 strzałów  w 50’ Ważna licencja PZPNow

Ranking PZPNow 2018

Start w strzelaniu

 • Zawodnicy mogą być klasyfikowani tylko w 2 zawodach (do lat 12 lub do lat 14) o ile spełniają powyższe warunki uczestnictwa. (zawodnik może startować tylko na jednym dystansie w pływaniu lub biegu)
 • Zawody zostaną rozegrane z podziałem na DZ\ CHŁ
 • Zawody zostaną rozegrane na pływalni 25 m [5 torów], konkurencja biegowa na bieżni tartanowej
  w hali COS Spała
 • Uczestnicy i opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za stan zdrowia zawodników zgłoszonych do konkurencji – w zawodach Mistrzostwa Polski w Dwuboju i Trójboju Nowoczesnym obowiązują aktualne badania lekarskie zawodników startujących (oryginały badań będą sprawdzane przed startem  Zawodnika na konferencji technicznej), w zawodach PENTA DAY obowiązują badania lekarskie lub oświadczenie rodzica o stanie zdrowia dziecka.

Szczegółowy program minutowy zostanie podany po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń
i wysłany do zainteresowanych klubów do 25.11.2018 r.
 

ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW 

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych U15 do dnia 10.11.2018 r. – http://panel.pentathlon.org.pl

Do dnia 10.11.2018 r. proszę przesłać w formie pliku EXCEL. (nazwisko i imię rok urodzenia numer licencji, czas pływania, start w konkurencji strzelanie) na adres: anialew1@poczta.onet.pl lub uksatutczwa@poczta.onet.pl

Kontakt telefoniczny: Anna Lewandowska  + 48 607 355 015 

Organizator nie pośredniczy w rezerwacji miejsc noclegowych i wyżywienia. Kluby samodzielnie zamawiają noclegi
i wyżywienie na hasło PENTA DAY. (także startujący tylko Mistrzostwach Polski do lat 14). Liczba miejsce w COS Spała zarezerwowanych przez PZPNow ograniczona. 

OPŁATY

Opłata startowa :  20 zł od zawodnika  zgodnie z listą zgłoszeń (dotyczy wszystkich klasyfikacji)

Ostateczny termin korekty zgłoszonych zawodników: do 21.11.2018 r/wtorek. Równocześnie

22.11.2018 r. opłacone licencje zawodników będą weryfikowane przez PZPNow.

PROGRAM MINUTOWY ZAWODÓW 

SOBOTA

13.00 – 19.00                      PŁYWANIE pływalnia COS Spała

17.00 – 19.00                     STRZELANIE strzelnica COS Spała

20.30  –                               spotkanie z olimpijczykami

NIEDZIELA

09.00- 13.00                      BIEG Hala COS Spała

Uroczyste zakończenie ok. 30 min po konkurencji biegowej.

KOMUNIKAT OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW W DWUBOJU NOWOCZESNYM DZIECI „PENTA DAY” MISTRZOSTW POLSKI W DWUBOJU NOWOCZESNYM DO LAT 12 MISTRZOSTW POLSKI W DWUBOJU oraz TRÓJBOJU NOWOCZESNYM DO LAT 14