KOMUNIKAT OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW W DWUBOJU NOWOCZESNYM DZIECI „PENTA DAY”

MISTRZOSTW POLSKI W DWUBOJU NOWOCZESNYM DO LAT 12

MISTRZOSTW POLSKI W DWUBOJU  i TRÓJBOJU NOWOCZESNYM DO LAT 14

Termin i miejsce:  

Sobota 02.12 .2017

13.00 – 19.30 – pływanie, strzelanie

20.30 – 22.00 – spotkanie z Olimpijczykami

Niedziela 03.12.2017

9.00 – 13.00 – bieg

ceremonia dekoracji – 30’ po ostatniej serii.

Obiekty sportowe:  

COS Spała – pływalnia, hala lekkoatletyczna, strzelnica

ORGANIZATORZY

 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego
 • Centralny Ośrodek Sportu w Spale
 • Uczniowski Klub Sportowy „ATUT” Częstochowa
 • Szkoła Podstawowa nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie

UCZESTNICTWO

 • W zawodach PENTA DAY uczestniczą zawodnicy i zawodniczki rocznika 2005 i młodsi (z licencją lub  bez licencji PZPNow)
 • W Mistrzostwa Polski w Dwuboju Nowoczesnym do lat 12 uczestniczą zawodnicy i zawodniczki rocznika 2005 i młodsi  z ważną licencją PZPNow, którzy brali udział w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w roku 2017  lub są sklasyfikowani w rankingu PZPNow (2-bój lub 3-bój now)  na rok 2017 lub na rok 2018.
 • W Mistrzostwach Polski do lat 14 w Dwuboju Nowoczesnym uczestniczą zawodnicy rocznika 2003 i młodsi z ważną licencją PZPNow, którzy są sklasyfikowani w rankingu PZPNow (2-bój lub 3-bój now) na rok 2017 lub na rok 2018.
 • W Mistrzostwach Polski do lat 14 w Trójboju Nowoczesnym uczestniczą zawodnicy rocznika 2003 i młodsi z ważną licencją PZPNow, którzy startują w Mistrzostwach Polski do lat 14 Dwuboju Nowoczesnym i którzy dodatkowo wystartują  w konkurencji strzelanie.

KLASYFIKACJA

 • W zawodach PENTA DAY miejsca 1-6 – medale i  dyplomy w każdej kategorii wiekowej.
 • W zawodach Mistrzostwa Polski w Dwuboju Nowoczesnym do lat 12: miejsca 1-3 medale,  dyplomy
 • W zawodach Mistrzostwa Polski w Dwuboju Nowoczesnym do lat 14: miejsca 1-3 medale,  dyplomy
 • W zawodach Mistrzostwa Polski w Trójboju Nowoczesnym do lat 14: miejsca 1-3 medale,  dyplomy

PRZEPISY TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZPNow.

W poszczególnych zawodach zawodnicy startują w poniżej wymienionych dyscyplinach

Zawody

Wiek uczestników Pływanie Bieg Strzelanie

Warunki uczestnictwa

PENTA DAY 2005 i młodsi 50 m stylem dow. 600 m Z licencją i bez licencji PZPNow
Mistrzostwa Polski 2-bój lat 12 2005 i młodsi 50 m stylem dow. 600 m Ważna licencja PZPNow

Uczestnictwo w MMM

Mistrzostwa Polski

2-bój do lat 14

2003 i młodsi 100 m stylem dow 1000 m Ważna licencja PZPNow

Ranking PZPNow 2017

Mistrzostwa Polski 3-bój do lat 14 2003 i młodsi 100 m stylem dow 1000 m 10×5 strzałów  w 50’ Ważna licencja PZPNow

Ranking PZPNow 2017

Start w strzelaniu

 

Zawodnicy mogą być klasyfikowani tylko w 2 zawodach (do lat 12 lub do lat 14)  o ile spełniają powyższe warunki uczestnictwa. (zawodnik może startować tylko na jednym dystansie w pływaniu lub biegu)

Zawody zostaną rozegrane z podziałem na DZ\ CHŁ

Zawody zostaną rozegrane na pływalni 25 m [5 torów], konkurencja biegowa na bieżni tartanowej
w hali COS Spała

Uczestnicy i opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za stan zdrowia zawodników zgłoszonych do konkurencji – w zawodach Mistrzostwa Polski w Dwuboju i Trójboju Nowoczesnym obowiązują aktualne badania lekarskie zawodników startujących (oryginały  badań będą sprawdzane przed startem  Zawodnika na konferencji technicznej), w zawodach PENTA DAY obowiązują badania lekarskie lub oświadczenie rodzica o stanie zdrowia dziecka.

Szczegółowy program minutowy zostanie podany po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń
i wysłany do zainteresowanych klubów do 25.11.2016 r.

ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW

Do dnia 06.11.2017 r. proszę przesłać w formie pliku EXCEL. (nazwisko i imię rok urodzenia numer licencji, czas pływania, start w konkurencji strzelanie) na adres: anialew1@poczta.onet.pl lub uksatutczwa@poczta.onet.pl

Kontakt telefoniczny: Anna Lewandowska  + 48 607 355 015

Organizator nie pośredniczy w rezerwacji miejsc noclegowych i wyżywienia. Kluby samodzielnie zamawiają noclegi i wyżywienie na hasło PENTA DAY. (także startujący tylko Mistrzostwach Polski do lat 14). Liczba miejsce w COS Spała zarezerwowanych przez PZPNow ograniczona.

OPŁATY

Opłata startowa :  20 zł od zawodnika  zgodnie z listą zgłoszeń (dotyczy wszystkich klasyfikacji)

Ostateczny termin korekty zgłoszonych zawodników: do 21.11.2017 r/wtorek. Równocześnie

22.11.2017 r. opłacone licencje zawodników będą weryfikowane przez PZPNow.

PROGRAM MINUTOWY ZAWODÓW

SOBOTA

od 13.00-19.00  PŁYWANIE pływalnia COS Spała

od 17.00- STRZELANIE strzelnica COS Spała

20.30  –  spotkanie z olimpijczykami

NIEDZIELA

0d 9.00- 13.00 BIEG Hala COS Spała

Uroczyste zakończenie ok. 30 min po konkurencji biegowej.

KOMUNIKAT DO POBRANIA – PDF

KOMUNIKAT OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW W DWUBOJU NOWOCZESNYM DZIECI „PENTA DAY”, MISTRZOSTW POLSKI W DWUBOJU NOWOCZESNYM DO LAT 12, MISTRZOSTW POLSKI W DWUBOJU  i TRÓJBOJU NOWOCZESNYM DO LAT 14