Data i miejsce:  28.05.2022r, Warszawa

Organizator:

 • Ministerstwo Sportu
 • Biuro Sportu m.st Warszawy
 • Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego
 • UKS „G-8 Bielany”
 • SP nr 263
 • OSiR Żoliborz,
 • SP nr 65

Klasyfikacja:

 • Trójbój nowoczesny:           14-15 lat (roczniki 2007-2008)
 • Dwubój nowoczesny           12-13 lat (roczniki 2009-2010)

Sprawy organizacyjne:

 • Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z aktualnym regulaminem współzawodnictwa PZPNow
 • Organizator nie pośredniczy w rezerwacji miejsc noclegowych i wyżywienia
 • Zawodnicy mają obowiązek posiadania ważnych badań lekarskich dopuszczających ich do startu w zawodach pięcioboju nowoczesnego.
 • Opłata startowa dla zawodników wynosi: 40,00 zł. (3-bój) i 30,00 zł. (2-bój). Płatność gotówką.
 • Kluby mają obowiązek dokonania rejestracji zawodników i opłacenia składki członkowskiej za rok 2022. W przypadku niedopełnienia wymaganych postanowień PZPNow zawodnicy nie będą dopuszczeni do startu w zawodach.
 • Zgłoszenia proszę kierować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.05.2022r
  na stronie http://panel.pentathlon.org.pl/
 • Ostateczna korekta zgłoszeń do 25.05.2022r. na adres e-mail: macduk01@gmail.com . Po tym terminie nie będzie przyjmowana żadna korekta i zamiana zawodników oraz obowiązuje opłata startowa zgodnie ze zgłoszeniem
 • Dopuszcza się zgłoszenie zawodnika  po obowiązującym terminie pod warunkiem uiszczenia czterokrotnej opłaty startowej

Kontakt z LOC: Mateusz Nowicki, tel. 603-117-678, e-mail: mateusznowickii@wp.pl,

Propozycje zakwaterowania i wyżywienia:

Zakwaterowanie: Dom Nauki CMKP, ul.Schroegera 82, Tel: 22-560-10-16,
e-mail: rezerwacja@cmkp.edu.pl na hasło „pięciobój nowoczesny”

Wyżywienie: na terenie CMKP –  p. Cybulski Andrzej, tel. 509-336-430, e-mail: imbir.catering1@gmail.com na hasło „pięciobój nowoczesny”

Ramowy program zawodów:

Sobota 28.05.2022

Strzelanie        08:00 (SP 263, ul Szegedyńska11),

Pływanie         12:00 (OSiR Żoliborz, ul. Potocka1),

Bieg                 16:00 (SP 65, ul. Mścisławska 1, wejście na stadion od strony OSiR Żoliborz)

Dekoracja nastąpi ok. 30 min po zakończeniu konkurencji biegowej.

Szczegółowy program zostanie opracowany po otrzymaniu zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy

WERSJA KONTRASTOWA – WEJDŹ

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY IV EDYCJI PUCHARU POLSKI W PIĘCIOBOJU NOWOCZESNYM W KATEGORII U16&U14 – 28.05.2022 – Warszawa