Komunikat Organizacyjny Zawodów w Pięcioboju Nowoczesnym w kategorii dzieci – dwubój nowoczesny

„PENTA DAY” ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLENIOWEGO W CENTRUM SPORTOWYM KOSAKOWO

 1. Miejsce zawodów: Centrum Sportowe Kosakowo ul. Żeromskiego 11 81-198 Kosakowo
 2. Termin zawodów: 21.10.2016 r. (piątek)
 3. Program zawodów: godz. 9:15 – pływanie, godz. 11:15 – bieg
 4. Organizator, współorganizatorzy:
 •     Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego
 •     Pomorski Okręgowy Związek Pięcioboju Nowoczesnego w Gdańsku
 •     Gmina Kosakowo
 •     Centrum Sportowe Kosakowo
 •     Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PEKO
 •     Marszałek Województwa Pomorskiego
 1. Zasady uczestnictwa:
 •    klasy III, IV, V, VI uczestnicy muszą posiadać ważne, aktualne badania lekarskie
 1. Zasady finansowania:
 •    koszty organizacyjne pokrywa organizator, koszty uczestnictwa pokrywają uczestnicy
 1. Zgłoszenie do zawodów:
 • Zgłoszenia zawodników dokonywane są przez internet : www.elektronicznezapisy.pl/event/769.html
 • Zgłoszenia powinny zawierać : Imię i nazwisko zawodnika, rok urodzenia, nazwę klubu/szkoły, czas pływania.
 • Zgłoszenia należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.10.2016 r.
 • W razie problemów z rejestracją na zawody prosimy o kontakt :

Telefon kontaktowy – Jan Szymczuk (500183643), e-mail : kontakt@pozpn.pl.

 1. Sposób przeprowadzenia zawodów
 • Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZPNow.
 • Zawody rozgrywane są jednego dnia w następującej kolejności: pływanie, przerwa, bieg
  • Pływanie : 50m stylem dowolnym
  • Bieg : 600 m
 • Klasyfikacja końcowa: 3 x czas pływania + czas biegu (pomiar w sekundach z dokładnością do 0.1 sek.)
 • Zawodnicy z rocznika 2005/2006 posiadający licencje PZPNow. zostaną sklasyfikowani w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików.
 1. Nagrody
 • Za miejsca 1-3 w każdym roczniku – medale, za miejsca 4-6 dyplomy, dla wszystkich zawodników słodka niespodzianka.
 • Puchar Wójta Gminy Kosakowo dla szkoły, która wystawi największą ilość zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych.

ROZPOCZĘCIE SEZONU SZKOLENIOWEGO W CENTRUM SPORTOWYM KOSAKOWO

Zawody w Pięcioboju Nowoczesnym ,,PENTA DAY” o Puchar Wójta Gminy Kosakowo

PROGRAM MINUTOWY

21.10.2016 r. (piątek)

godz. 9:00 – odprawa techniczna, weryfikacja listy startowej, (pływalnia)

Pływanie 50 m st. dowolnym

godz.   9:15 – rozgrzewka

godz.   9:30 – start I serii pływania, zaczynają  dziewcząt

Bieg 600 m

godz.   11:00  – rozgrzewka

godz.   11:15 – start I serii  biegowej, zaczynają  dziewcząt

godz. 13:00  – UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW,

ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, pamiątkowe zdjęcie

Kontakt:

Strona internetowa : www.pozpn.pl
E-mail : kontakt@pozpn.pl
Tel. : 500 183 643

Komunikat Organizacyjny – Kosakowo