1. Informacje ogólne
 • Co to jest Laser Run?

Laser-Run jest najnowszym oryginalnym dziełem UIPM(Międzynarodowej Organizacji Pięcioboju Nowoczesnego) pochodzi z połączenia biegania i strzelania, ostatniej konkurencji pełnego Pięcioboju Nowoczesnego. Konkurencja weszła do rywalizacji w 2015 roku. W zawodach mogą uczestniczyć osoby w wieku od 8 do 80 lat.

Laser-Run łączy bieganie i strzelanie w szybkich i dynamicznych wyścigach, bieganie odbywa się w rundach 2×400 metrów, 3×400 metrów, 4×400 metrów w tym od dwóch do czterech rund strzelania z pistoletu laserowego z odległości 5 metrów. Zawodnicy muszą trafić cel 5 razy, zanim będą mogli biegać. Całkowita liczba trafień dla biegających wynosi 10,15,20, a całkowity dystans do pokonania to 800,1200 lub 1600 metrów.

 • Przebieg wyścigu:

Uczestnicy rozpoczynają wyścig krótkim, sprintem 10-20 metrów na strzelnicę. Na strzelnicy z przygotowanego pistoletu  laserowego, strzelają do tarczy, dopóki nie zarejestrują 5 udanych trafień w czarne pole o średnicy 5,95cm w czasie 50 sekund. Strzelnice można opuścić po uzyskaniu 5 trafień lub upłynięciu 50 sekund w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Następnie pokonują obwód o długości 400 metrów, powracając do strzelnicy do drugiej rundy strzelania. Pokonują ten obwód dwa, trzy lub cztery razy na przemian, biegając i strzelając w zależności od kategorii wiekowej.


      Kategorie wiekowe I dystans.

W zależności od kategorii wiekowej zawodnicy mają do pokonania:

Kategoriewiekowe Roczniki Dystans Seriestrzeleckie
U11

9-10 lat

2010-2009 2 x 400 metrów 2 x 5 trafień
U13

11-12 lat

2008-2007 3 x 400 metrów 3 x 5 trafień
U15

13-14 lat

2006-2005 3 x 400 metrów 3 x 5 trafień
U17

15-16 lat

2004-2003 3 x 400 metrów 3 x 5 trafień
U19

17-18 lat

2002-2001 4 x 400 metrów 4 x 5 trafień
Junior

19-21 lat

2000 – 1998 4 x 400 metrów 4 x 5 trafień
Senior

22-39 lat

1997 – 1980 4 x 400 metrów 4 x 5 trafień
Masters (40+) 1979 – 1970 3 x 400 metrów 3 x 5 trafień
Masters (50+) 1969 – 1960 2 x 400 metrów 2 x 5 trafień
Masters (60+) Poniżej 1959 2 x 400 metrów 2 x 5 trafień

Strzelanie – sprawy organizacyjne.

 • Podczas zawodów zawodnicy będą korzystali ze strzelnicy usytuowanej za linią startu, przed startem każdy z zawodników będzie miał przydzielone stanowisko strzeleckie oznaczone numerem. Na stanowisko strzeleckie składa się:
  • Stolik na którym znajduje się pistolet laserowy,
  • Tarcza oddalona o 5 metrów (oznaczona numerem odpowiadającym numerowi stanowiska strzeleckiego).
 • Za stanowiskami strzeleckimi będą znajdowali się sędziowie. Każdy sędzia jest przyporządkowany do 2-3 stanowisk strzeleckich.
 • Zawodnicy są zobowiązani do wykonywania poleceń wydawanych przez sędziów.
 • Sędzia informuje uczestników o czasie po którym może opuścić strzelnicę i kontynuować bieg jeżeli nie udało im się trafić pięciokrotnie w tarcze.
 • Zabronione jest oddalanie się ze stanowiska strzeleckiego razem z pistoletem.
 • Zabronione jest spoglądanie bezpośrednio w wiązkę lasera.
 • Zabronione jest celowanie do ludzi, zwierząt, samolotów, samochodów, okien i innych podobnych obiektów.
 • Zabronione jest dotykanie soczewki lasera znajdującej się na końcu lufy.
 • Użycie pistoletów laserowych jest dozwolone tylko na stanowiskach strzeleckich.
 • Zabronione jest rzucanie pistoletem lub uderzanie o twarde przedmioty.

Instrukcje do pistoletów dostępnych podczas zawodów:

Pentashot Pistol GLS 17 – http://www.pentashot.eu/Public/Files/Article/gls-17-instrukcja-obslugi.pdf

Eco Aims PP300 – https://seafile.biathlontargets.com/f/9eae91dc80/

2.      Organizatorzy i współorganizatorzy.

 • UIPM (Międzynarodowa Organizacja Pięcioboju Nowoczesnego),
 • Pomorski Okręgowy Związek Pięcioboju Nowoczesnego,
 • UKS Ósemka Starogard Gdański
 • Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego,
 • Urząd Marszałka Województwa Pomorskiego,
 • Gmina Miejska Starogard Gdański,
 • Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
 • Pomorska Federacja Sportu w Gdańsku,

3.      Cel imprezy.

 • Popularyzacja biegania i strzelania jako nowej dyscypliny sportu.
 • Podnoszenie sprawności fizycznej oraz rywalizacja wśród dzieci i młodzieży.
 • Propagowanie zdrowego stylu życia.
 • Promocja miasta Starogard Gdański.
 • Integracja społeczności lokalnej.

4.      Data i miejsce zawodów.

 • Data: 15.06.2019
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Starogardzie Gdańskim ul. Zblewska 18
 • Biuro zawodów będzie czynne w dniu imprezy od godz. 8:00 – wydawanie nr startowych.
 • Trasa biegu na terenie boiska piłkarskiego Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 , Zblewska 18.

5. Zgłoszenia do zawodów.

 • Rejestracja odbywa się przez stronę internetową:

www.elektronicznezapisy.pl

 • Zawodnicy dokonując rejestracji i startując w zawodach oświadczają, że startują w zawodach na własną odpowiedzialność.

6. Wpisowe.

Opłata startowa dla zawodników wynosi:

 • zawodnicy do lat 16 10,00 zł.
 • zawodnicy powyżej 16 lat 15,00 zł. do 15.05.2019r.
 • od 16.05.2019 r. do 10.06.2019 r. 20,00 zł.
 • w dniu zawodów opłata wnosi 25,00zł.
  Uwaga: Opłaty startowe można wnosić tylko za pośrednictwem serwisu: elektronicznezapisy.pl, opłaty nie podlegają zwrotowi. Opłaty nie podlegają przekazaniu na poczet innego zawodnika.

7. Program minutowy.

08:00 – Otwarcie biura zawodów.
09:00 – Oficjalne otwarcie zawodów.

09:10 – Start pierwszej kategorii wiekowej, następnie kategorie według porządku poniżej.

13:00 – Wręczenie nagród.

Godz. Kategoria wiekowa Roczniki Dystans Serie strzeleckie
09:10 U11

9-10 lat

2010-2009 2 x 400 metrów 2 x 5 trafień
09:30 U13

11-12 lat

2008-2007 3 x 400 metrów 3 x 5 trafień
09:50 U15

13-14 lat

2006-2005 3 x 400 metrów 3 x 5 trafień
10:10 U17

15-16 lat

2004-2003 3 x 400 metrów 3 x 5 trafień
10:30 U19

17-18 lat

2002-2001 4 x 400 metrów 4 x 5 trafień
10:50 Junior

19-21 lat

2000 – 1998 4 x 400 metrów 4 x 5 trafień
11:10 Senior

22-39 lat

1997 – 1980 4 x 400 metrów 4 x 5 trafień
11:30 Masters (40+) 1979 – 1970 3 x 400 metrów 3 x 5 trafień
11:50 Masters (50+) 1969 – 1960 2 x 400 metrów 2 x 5 trafień
12:10 Masters (60+) Poniżej 1959 2 x 400 metrów 2 x 5 trafień

Przedstawione godziny startów są orientacyjne i mogą ulec zmianie, jednakże zaznaczamy, że wydawanie numerów  startowych kończy się 30 minut przed startem danej kategorii wiekowej.

8.Nagrody.

Pierwsze trójki w poszczególnych kategoriach wiekowych z podziałem na mężczyzn i kobiety otrzymają  medale. Zwycięscy poszczególnych kategorii wiekowych otrzymają nagrody rzeczowe. Podczas zakończenia zawodów przewiduje się losowanie upominków wśród zawodników uczestniczących w zakończeniu. Organizator przewiduje dodatkowe nagrody i upominki w miarę możliwości organizacyjnych.

9.      Postanowienia końcowe.

 1. W celu weryfikacji każdy zawodnik lub rodzic/opiekun musi zgłosić się osobiście do biura zawodów.
 2. Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w zawodach.
 • Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym.
 1. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów.
 2. Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych zawodów.
 3. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 • Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Nieprzestrzeganie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
 1. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia NNW we własnym zakresie.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
 3. W depozycie nie można pozostawiać rzeczy wartościowych.
 • Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem zawodów

i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

10. Kontakt do organizatora.

Organizator główny- UKS Ósemka Starogard Gdański  (koordynator  Noetzel Mariusz)

Zapisy – https://elektronicznezapisy.pl/event/3657/

E-mail: kontakt@pozpn.pl

Komunikat organizacyjny Laser Run City Tour Starogard Gdański 2019