Data i miejsce:  02–04 czerwca 2017r

Organizator:

 • Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego
 • Biuro Sportu m.st Warszawy
 • UKS „G-8 Bielany”

Klasyfikacja:

 • Junior K/M                 – czwórbój nowoczesny
 • Junior K/M                 – czwórbój nowoczesny sztafety mix
 • Junior Młodszy K/M – trójbój nowoczesny

Sprawy organizacyjne:

 • Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z aktualnymi przepisami UIPM.
 • Organizator nie pośredniczy w rezerwacji miejsc noclegowych i wyżywienia
 • Zawodnicy mają obowiązek posiadania ważnych badań lekarskich dopuszczających ich do startu w zawodach w pięcioboju nowoczesnym. Brak wymaganych badań skutkować będzie niedopuszczeniem zawodnika do startu w zawodach
 • Opłata startowa dla zawodników wynosi: 30,00 zł.

Kluby mają obowiązek dokonania rejestracji zawodników i opłacenia składki członkowskiej za rok 2017. W przypadku niedopełnienia wymaganych postanowień PZPNow zawodnicy nie będą dopuszczeni do startu w zawodach.

Zgłoszenia:

 • Zgłoszenia proszę kierować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 maja 2017
  na stronie http://panel.pentathlon.org.pl/
 • Ostateczna korekta zgłoszeń do 31 maja 2017 r. na adres e-mail: mateusznowickii@wp.pl . Po tym terminie nie będzie przyjmowana żadna korekta i zamiana zawodników oraz obowiązuje opłata startowa zgodnie ze zgłoszeniem
 • Dopuszcza się zgłoszenie zawodnika  po obowiązującym terminie pod warunkiem uiszczenia opłaty startowej w wysokości 120 PLN (czterokrotna opłata startowa)
Kontakt z LOC: Uczniowski Klub Sportowy „G-8 Bielany”, ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa,

tel. 603-117-678,www.uksg-8.pl

Zakwaterowanie: Dom Nauki CMKP, ul.Schroegera 82, 00-001 Warszawa, Tel: 22-560-10-16, rezerwacja@cmkp.edu.pl na hasło „pięciobój nowoczesny”

Wyżywienie: na terenie CMKP –  Cybulski Andrzej 509-336-430 na hasło „pięciobój nowoczesny”

Program zawodów:

Piątek              – 14:00 – konferencja techniczna, 15:00 szermierka (ul. Bartosika 5)

Sobota             – 08:00 – pływanie, 10:30 – laser run, (AWF, ul. Marymoncka 34),

– 18:00 szermierka sztafety MIX (ul. Bartosika 5)

Niedziela         – 08:00 – pływanie, 10:30 – laser run, sztafety MIX (AWF, ul. Marymoncka 34),

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia korekt do programu zawodów po otrzymaniu zgłoszeń.

Komunikat Organizacyjny Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów Młodszych