Komunikat Organizacyjny Pucharu Polski #4

Data i miejsce: 28-29 kwietnia 2018, Warszawa

Organizator:
• Biuro Sportu m.st. Warszawy
• Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego
• UKS „G-8 Bielany” Warszawa

Klasyfikacja:
• Trójbój nowoczesny
• Dwubój nowoczesny

Sprawy organizacyjne:
• Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z aktualnymi przepisami UIPM.
• Organizator nie pośredniczy w rezerwacji miejsc noclegowych i wyżywienia.
• Zawodnicy mają obowiązek posiadania ważnych badań lekarskich dopuszczających ich do startu w zawodach pięcioboju nowoczesnego. Brak wymaganych badań skutkować będzie niedopuszczeniem zawodnika do startu w zawodach
• Opłata startowa dla zawodników wynosi:
 30,00 zł. 3-bój nowoczesny
 20,00 zł. 2-bój nowoczesny
Kluby mają obowiązek dokonania rejestracji zawodników i opłacenia składki członkowskiej za rok 2018. W przypadku niedopełnienia wymaganych postanowień PZPNow. zawodnicy nie będą dopuszczeni do startu w zawodach.

Zgłoszenia:
• Zgłoszenia proszę kierować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.04.2018r
na stronie http://panel.pentathlon.org.pl/
• Ostateczna korekta zgłoszeń do 24.04.2018 r. na adres e-mail: mateusznowickii@wp.pl . Po tym terminie nie będzie przyjmowana żadna korekta i zamiana zawodników oraz obowiązuje opłata startowa zgodnie ze zgłoszeniem.
• Dopuszcza się zgłoszenie zawodnika po obowiązującym terminie pod warunkiem uiszczenia czterokrotnej opłaty startowej

Kontakt z LOC: Mateusz Nowicki, tel. 603-117-678, e-mail: mateusznowickii@wp.pl,

Zakwaterowanie: Dom Nauki CMKP, ul. Schroegera 82, 00-001 Warszawa, Tel: 22-560-10-16,
e-mail: rezerwacja@cmkp.edu.pl na hasło „pięciobój nowoczesny”
Wyżywienie: na terenie CMKP – Cybulski Andrzej,
e-mail: kontakt@imbir-catering.pl tel 509-336-430 na hasło „pięciobój nowoczesny”

Ramowy program zawodów:
Sobota – Strzelanie 13:00 (Łomianki), Konferencja techniczna 15:30 (AWF), Pływanie, 16:00 (AWF)
Niedziela – Bieg 9:00 (AWF)

Szczegółowy program zostanie opracowany po otrzymaniu zgłoszeń.

Komunikat Organizacyjny Pucharu Polski #4 – junior młodszy U17 & U15