Komunikat Organizacyjny Pucharu Polski #4 (senior, młodzieżowiec, junior)

Data i miejsce:  12-14 maja 2017 r

Organizator:

 • Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego
 • Biuro Sportu m.st Warszawy
 • UKS „G-8 Bielany”
 • ZS nr 52 w Warszawie

Klasyfikacja:

 • „Open” K/M – pięciobój nowoczesny
 • Młodzieżowiec K/M – pięciobój nowoczesny
 • Junior K/M – czwórbój nowoczesny

Sprawy organizacyjne:

 • Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z aktualnymi przepisami UIPM.
 • Organizator nie pośredniczy w rezerwacji miejsc noclegowych i wyżywienia
 • Zawodnicy mają obowiązek posiadania ważnych badań lekarskich dopuszczających ich do startu w zawodach pięcioboju nowoczesnego. Brak wymaganych badań skutkować będzie niedopuszczeniem zawodnika do startu w zawodach
 • Opłata startowa dla zawodników wynosi:
 • 30,00 zł. 4-bój nowoczesny
 • 50,00 zł. 5-bój nowoczesny

Kluby mają obowiązek dokonania rejestracji zawodników i opłacenia składki członkowskiej za rok 2017. W przypadku niedopełnienia wymaganych postanowień PZPNow zawodnicy nie będą dopuszczeni do startu w zawodach.

Zgłoszenia:

 • Zgłoszenia proszę kierować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.05.2017
  na stronie http://panel.pentathlon.org.pl/
 • Ostateczna korekta zgłoszeń do 11.05.2017 r. na adres e-mail: mateusznowickii@wp.pl . Po tym terminie nie będzie przyjmowana żadna korekta i zamiana zawodników oraz obowiązuje opłata startowa zgodnie ze zgłoszeniem
 • Dopuszcza się zgłoszenie zawodnika  po obowiązującym terminie pod warunkiem uiszczenia opłaty startowej w wysokości 200 pln (czterokrotna opłata startowa)
Kontakt z LOC: Uczniowski Klub Sportowy „G-8 Bielany”, ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa,

tel. 603-117-678, www. uksg-8.pl

Zakwaterowanie: Dom Nauki CMKP, ul.  Schroegera 82, 00-001 Warszawa, Tel: 22-560-10-16, rezerwacja@cmkp.edu.pl na hasło „pięciobój nowoczesny”

Wyżywienie: na terenie CMKP –  Cybulski Andrzej 509-336-430 na hasło „pięciobój nowoczesny”

Ramowy program zawodów:

Piątek – konferencja techniczna, jazda konna (16:00-19:00),

Sobota – szermierka, pływanie, jazda konna

Niedziela – laser run,

Szczegółowy program zostanie opracowany po otrzymaniu zgłoszeń.

Komunikat Organizacyjny Pucharu Polski #4 (senior, młodzieżowiec, junior) – Warszawa 12-14 maj