Data i miejsce: 26-28.04.2019 Częstochowa

Organizatorzy:

 • Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego
 • Urząd Miasta Częstochowa
 • UKS 48 Częstochowa
 • SP nr 48 im Armii Krajowej w Częstochowie

Klasyfikacja :

 • Trójbój nowoczesny U17
 • Dwubój nowoczesny U15, U13

Sprawy organizacyjne:

 • Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z regulaminem współzawodnictwa PZPNow 2019
 • Organizator nie pośredniczy w rezerwacji miejsc noclegowych oraz wyżywienia
 • Zawodnicy mają obowiązek posiadania ważnych badań lekarskich dopuszczających do startu w zawodach pięcioboju nowoczesnego. Brak wymaganych badań skutkować będzie niedopuszczeniem zawodnika do startu w zawodach.
 • Opłata startowa dla zawodników wynosi : 30 zł. (3-bój) i 20 zł. (2-bój). W celu usprawnienia opłat proszę przesłać dane do rachunków na adres organizatora : uks48czwa@interia.pl
 • Kluby mają obowiązek dokonania rejestracji zawodników i opłacenia składki członkowskiej za rok 2019. W przypadku niedopełnienia wymaganych postanowień PZPNow. zawodnicy nie będą dopuszczeni do startu w zawodach.
 • Zgłoszenia proszę kierować w nieprzekraczalnym czasie do dnia 22.04.2019 na stronie http://panel.pentathlon.org.pl/
 • Ostateczna korekta zgłoszeń do dnia 25.04.2019r. adres: anialew1@poczta.onet.pl . Po tym terminie nie będą przyjmowane żadne korekty i zmiany zawodników oraz obowiązuje opłata startowa zgodnie ze zgłoszeniem.
 • Dopuszcza się zgłoszenie zawodników po obowiązującym terminie pod warunkiem uiszczenia czterokrotnej opłaty startowej.
 • * Możliwy jest start młodzików w kategorii U13. Dla zawodników i zawodniczek tej kategorii będzie osobna klasyfikacja. Start wspólnie z kategorią U15 (100m pływanie, 1000m bieg). Startujący nie będą zdobywali punktów rankingowych do OOM. Zasady zgłoszeń jak w kategoriach U17&U15
 • Kontakt LOC: Tomasz Bałchanowski tel.601-99-16-30, e-mail: balchanowski@gmail.com 

RAMOWY PROGRAM ZAWODÓW 

 • Piątek – przyjazd ekip
 • Sobota – strzelanie – 9:00 (SP 48 ul. Schillera 5 wejście od pływalni)
 • Sobota – pływanie dwubój – 9:00, (SP 48 ul. Schillera 5)
 • Sobota – konferencja techniczna – pływalnia 9:30
 • Niedziela – bieg – 9:00 (stadion MOSiR ul. Dąbrowskiego 58/64 (stadion tartanowy kolce krótkie)
 • Zakończenie zawodów 30 minut po zakończeniu konkurencji biegowej 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM PO ZAMKNIĘCIU LISTY ZGŁOSZNIOWEJ ZOSTANIE ZAMIESZCZONY NA STRONIE PZPNow

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY PUCHARU POLSKI JUNIORÓW MŁODSZYCH #4 – HUMMEL CUP U17/ U15 / U13*