DATA I MIEJSCE: 06-08 LIPIEC 2018 – CZĘSTOCHOWA

Patronat Honorowy: Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk

ORGANIZATOR:

 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego
 • Urząd Marszałkowski w Katowicach
 • Śląska Federacja Sportu
 • Śląski Okręgowy Związek Pięcioboju Nowoczesnego
 • Miasto i Gmina Częstochowa
 • MOSiR w Częstochowie

UDZIAŁ W ZAWODACH:

 • Prawo startu w XXIV OOM ŚŁĄSKIE 2018 mają zawodnicy , którzy uzyskali kwalifikacje zgodnie z listą PZPNow i dokonają potwierdzenia na wymaganych drukach XXIV OOM (lista meldunkowa, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, lista zgłoszeniowa do XXIV OOM do pobrania ze strony http://www.oomslask2018.pl/)

Sprawy organizacyjne:

 • Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z regulaminem PZPNow 2018
 • Zawodnicy mają obowiązek posiadania ważnych badań lekarskich dopuszczających ich do startu w zawodach pięcioboju nowoczesnego. Brak wymaganych badań skutkować będzie niedopuszczeniem zawodnika do startu w zawodach (weryfikacja badań musi nastąpić w dniu przyjazdu)
 • Ubiór: w miarę możliwości reprezentanci województwa powinni występować w strojach reprezentacyjnych województwa.   Dotyczy to dresu reprezentacyjnego oraz stroju do biegania.
 • Obowiązkowo: Napisy na koszulkach do biegu i strzelaniu: nazwisko, kod województwa lub pełna nazwa województwa (na plecach). Sugeruje się stosowanie pełnej nazwy województwa.
 • Koszulki w sztafetach dwubojowych i 3-bojowych powinny być tego samego koloru i stylu.
 • Nie dotrzymanie powyższych wymagań będzie skutkowało karą regulaminową – 10 punktów
 • Spodenki mogą być różne, chociaż zaleca się aby były tego samego koloru.
 • Na koszulce może być umieszczona także  nazwa klubu (zalecane): na rękawie lub z przodu koszulki, ale napisane czcionką 2-kronie mniejszą niż kod województwa lub nazwa województwa.
 • Sztafety: 3-bojowe mieszane  (4 z województwa). Dopuszczalny jest start 2 zawodników z 2-boju nowoczesnego ( 1 dziewczyna i 1 chłopak) o ile startowali w edycjach i są wyszczególnieni w rankingu.
 • Sztafety 2-bojowe ( 2-osobowe/ kobiety i mężczyźni) – maksymalnie 3-ech z województwa z zawodników zakwalifikowanych na OOM i ewentualnie z zawodników ujętych w rankingu PZPNow dla 2-boju nowoczesnego, ale już na koszt województwa. Liczba sztafet zgodna z listą kwalifikacyjną. Nie dopuszczalny jest start zawodników młodszych (tzn. z MMM)
 • W sztafetach obowiązują stroje województwa, z którego jest sztafeta.

ZGŁOSZENIA:

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:

 • Zakwaterowanie i wyżywienie zapewnia organizator XXIV OOM ŚLĄSKIE 2018
 • Dla osób przyjeżdżające na koszt klubów- nocleg i wyżywienie: 85zł osobodzień
 • Osoba odpowiedzialna za zakwaterowanie i wyżywienie: Tomasz Bałchanowski tel. 601 991 630 balchanowski@gmail.com

MIEJSCA ZAKWATEROWANIA:

 • Dom Studencki „Skrzat” Dąbrowskiego 76/78

MIEJSCE WYŻYWIENIA

 • Sala gimnastyczna III LO im. dr Wł. Biegańskiego, ul. Dąbrowskiego 75

KONTAKT:

Osoba odpowiedzialna : Tomasz Bałchanowski tel. 601 991 630 t.balchanowski@gmail.com

Kierownik zawodów:  Anna Lewandowska tel. 607 355 015 anialew1@poczta.onet.pl

Zgłoszenia: Anna Lewandowska tel. 607 355 015 anialew1@poczta.onet.pl

PROGRAM ZAWODÓW

PIĄTEK 06.07.2018

od 15.00 do 18.00 zakwaterowanie, weryfikacja, kontrola badań lekarskich startujących zawodników- Dom Studencki, ul. Dąbrowskiego

19.00- Otwarcie XXIV OOM w Sportach Letnich (Hala IV LO im. H. Sienkiewicza al. NMP 56 (dojazd od ul. Racławickiej). Na otwarciu XXIV OOM obowiązują stroje województwa.

20.00- Konferencja techniczna Hala IV LO im. H. Sienkiewicza al. NMP 56 (dojazd od ul. Racławickiej)

Kolacja: 17.00- 18.00

SOBOTA 07.07.2018- Starty indywidualne

Śniadanie: 07.00- 08.30

 • STRZELANIE (sala gimnastyczna IV LO im. H. Sienkiewicza, wejście od ul. Racławickiej)

09.00- Strzelanie trójboju dziewcząt

10.00- strzelanie trójboju chłopców

 • PŁYWANIE (Pływalnia „SIENKIEWICZ” MOSiR- wejście od ul. Racławickiej)

09.00- 09.20- rozgrzewka dwuboju dziewcząt

09.25- start I serii Dwuboju dziewcząt

09.45- 10.05- rozgrzewka dwuboju chłopców

10.10- start I serii dwuboju chłopców

10.30- 10.55- rozgrzewka trójboju dziewcząt

11.00- start I serii trójboju dziewcząt

11.20- 11.40- rozgrzewka trójboju chłopców

11.40- start I serii trójboju chłopców

Obiad: 12.30- 14.00

 • BIEGANIE (stadiom MOSiR, ul. Dąbrowskiego)

15.30- 16,00- rozgrzewka dwubój dziewcząt/ chłopców

16.00- start dwuboju dziewcząt (bezpośrednio po biegu dziewcząt start chłopców)

17.00- 17.30- rozgrzewka trójboju dziewcząt i chłopców

17.30- start trójboju dziewcząt (bezpośrednio po biegu dziewcząt start chłopców)- handicup

Kolacja:18.00-19.30

NIEDZIELA 08.07.2018- Starty sztafet

Śniadanie:06.30- 08,00

 • STRZELANIE (sala gimnastyczna IV LO im. H. Sienkiewicza, wejście
  od ul. Racławickiej)

08.30- Strzelanie sztafet trójboju

 • PŁYWANIE (Pływalnia „SIENKIEWICZ” MOSiR- wejście od ul. Racławickiej)

08.30- 08.50- rozgrzewka sztafet dwuboju dz/ chł

09.00- start I serii sztafet dwuboju dziewcząt (bezpośrednio po starcie sztafet dziewcząt start sztafet chłopców)

09.40- 10.00- rozgrzewka sztafet trójboju mix

10.00- start I serii trójboju

 • BIEGANIE (stadiom MOSiR, ul. Dąbrowskiego)

11.30-12.00- rozgrzewka sztafet dwuboju dz/ chł

12.00- start I serii sztafet dwuboju dz/ chł- handicup

12.30- 13.00- rozgrzewka sztafet trójboju

13.00- start sztafet trójboju mix- handicup

14.30- dekoracja indywidualna, sztafet,

Obiad: 15.00- 16.00

Dekoracja bezpośrednio po zakończeniu zawodów

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY XXIV OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY W SPORTACH LETNICH ŚLĄSKIE 2018