1. Miejsce zawodów : Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 Starogard Gd. ul. Zblewska 18
 2. Termin zawodów: 28.09.2018 r. (piątek)
 3. Program zawodów:
  • godz. 9:15 – pływanie
  • godz. 11:00 – bieg
 1. Organizator, współorganizatorzy:
 •     Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego
 •     Pomorski Okręgowy Związek Pięcioboju Nowoczesnego w Gdańsku
 •     Ministerstwo Sportu iTurystyki
 •     UM Starogard Gdański
 •     Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Starogardzie Gdańskim.
 •     UKS Ósemka Starogard Gdański
 1. Zasady uczestnictwa:
 •     – chłopcy i dziewczęta do 12 lat (kategorie: do 10 lat, 11 lat, 12 lat),
 •     – posiadanie aktualnych badań lekarza sportowego lub poświadczenie pielęgniarki
 •       szkolnej (przy zgłoszeniach przez szkołę, klub itp.),
 •     – zgoda rodziców, opiekunów prawnych na oświadczeniu (druk do pobrania wraz ze zgłoszeniem).
 1. Zasady finansowania:
 •     – koszty organizacyjne pokrywa organizator, opłata startowa wynosi 10,00 zł. od zawodnika.

 Zgłoszenie do zawodów:

 • Zapisanie uczestników przez odesłanie wypełnionego formularza pobranego ze strony: pozpn.pl/zgloszenie.xls na adres e-mail: kontakt@pozpn.pl
 • Zgłoszenia powinny zawierać: imię i nazwisko, rok urodzenia, nazwę klubu/szkoły, czas pływania na 50m zapisany w formacie mm:ss,00 zgłaszanego uczestnika.
 • Zgłoszenia należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.09.2018 r.
 • W razie problemów z rejestracją na zawody prosimy o kontakt :
  : 502060163, e-mail: kontakt@pozpn.pl.
 1. Sposób przeprowadzenia zawodów

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZPNow.

Zawody rozgrywane są jednego dnia w następującej kolejności: pływanie, przerwa, bieg

Pływanie : 50m stylem dowolnym,

Bieg : 600m,

Klasyfikacja końcowa: 3 x czas pływania + czas biegu (pomiar w sekundach

 z dokładnością do 0.1sek.)

 1. Nagrody

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą zawody otrzymają pamiątkowy medal.

Za zajęcie miejsca od 1 do 3 wręczone zostaną puchary dyplomy, miejsca 4-6 dyplomy.

Dla drużyny (szkoła, klub itp.) która wystawi największą ilość zawodników zostanie wręczony Puchar.

PROGRAM ZAWODÓW

28.09.2018 r. (piątek)

godz. 8:30 – odprawa techniczna, weryfikacja listy startowej, (pływalnia)

Pływanie 50 m stylem dowolnym

godz.   8:45 – rozgrzewka

godz.   9:15 – start I serii pływania, zaczynają  dziewczęta

Bieg 600 m

godz.   10:30  – rozgrzewka.

godz.   11:00 – start I serii  biegowej, zaczynają  dziewczęta

20 minut po zakończeniu ostatniego biegu nastąpi
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW
ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, pamiątkowe zdjęcie.

Kontakt :

www.pozpn.pl

kontakt@pozpn.pl

Kierownik zawodów:  Mariusz Noetzel

Tel.: 695 569 064

Komunikat Organizacyjny Zawodów „Penta Day” – Starogard Gdański 28.09.2018