Zarząd Polskiego Związku pięcioboju nowoczesnego ogłasza otwarty konkurs na stanowisko dyrektora sportowego Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego. 

Kandydaci ubiegający się o wymienione stanowisko powinni spełniać następujące wymagania:

 • uprawnienia trenerskie (minimum 2 klasa) w pięcioboju nowoczesnym lub jednej z konkurencji: pływania, jazdy konnej, lekkiej atletyki, szermierki, strzelania.
 • znajomość przepisów regulaminu oraz specyfiki treningu w pięcioboju nowoczesnym
 • znajomość przepisów i procedur związanych z planowaniem i rozliczaniem zadań realizowanych na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki 
 • znajomość prowadzenia dokumentacji w zakresie organizacji szkoleń 
 • doświadczenie w pracy trenerskiej oraz menedżerskiej minimum 10 lat w pięcioboju nowoczesnym
 • dobra znajomość obsługi programów komputerowych obowiązujących w procesie organizacji szkolnego (pakiet Office)
 • znajomość języków obcych w mowie i piśmie umożliwiające swobodne komunikowanie się w zakresie zawodowym 
 • dyspozycyjność tym również gotowość do wyjazdów służbowych
 • umiejętność pracy w zespole 
 • posiadanie kompetencji kierowniczych, w tym umiejętności współpracy i zarządzania pracownikami 
 • umiejętność podejmowania decyzji oraz pracy pod presją czasu

Więcej informacji – pobierz pdf

Konkurs na stanowisko dyrektora sportowego Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego