KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY – MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

CZĘSTOCHOWA 18.09.2021 r.

 • PŁYWALNIA MOSIR ul. Niepodległości 22
 • STADION MOSiR, ul. Dąbrowskiego

ORGANIZATORZY

 • Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego,
 • Śląski Okręgowy Związek Pięcioboju Nowoczesnego

UCZESTNICTWO
W zawodach uczestniczą zawodnicy i zawodniczki rocznika 2010 i młodsi

PUNKTACJA
Miejsca 1-3 –medale, 1-8 dyplomy

PRZEPISY TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

 • Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZPNow
 • Zawody zostaną rozegrane z podziałem na DZ\CHŁ rocznik 2010 i młodsi
 • Zawody zostaną rozegrane na pływalni 25 m [6 torów], konkurencja biegowa stadion MOSIR, ul. Dąbrowskiego
 • Rozgrywane konkurencje: pływanie-50 m stylem dowolnym, bieg-600 m (dopuszczalne bieganie w kolcach- wkręty krótkie do 6 mm)
 • Obowiązują aktualne badania lekarskie zawodników startujących (oryginały badań będą sprawdzane przed startem).
 • Wszyscy uczestnicy zawodów muszą wypełnić ankietę dotyczącą zdrowia (COVID –19) – ZAŁĄCZNIK nr 1 -pobierz
 • Szczegółowy program minutowy zostanie podany po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.
 • Ze względu na ograniczenia sanitarne zawody odbywają się bez uczestnictwa publiczności. Na obiektach sportowych mogą przebywać tylko zawodnicy ich opiekunowie oraz sędziowie i osoby funkcyjne.
 • Kwestie sporne rozstrzyga organizator zawodów.

ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW
Zgłoszenia e-mail: anialew1@poczta.onet.pl
(excel: nazwisko i imię, klub, rocznik, czas zgłoszenia, numer licencji)

TERMIN ZAKOŃCZENIA ZGŁOSZEŃ 12.09.2021 r.
ostateczna korekta do 15.09.05.2021!!! Po tym terminie opłata startowa zgodnie ze zgłoszeniem
Kontakt telefoniczny: Anna Lewandowska 607355015

OPŁATY
Opłata startowa 30 zł od zawodnika. Opłata startowa płatna na konto ŚOZPNow:
60 1140 2004 0000 3802 7835 3971 do 12.09.2021 r.
Dane do faktur należy przesłać razem ze zgłoszeniem na adres e-mai;: anialew1@poczta.onet.pl

PROGRAM MINUTOWY ZAWODÓW
SOBOTA
09.15 – konferencja techniczna (basen MOSiR al. Niepodległości)
09.30- 10.10 – rozgrzewka dziewcząt, chłopców
10.20 – OTWARCIE ZAWODÓW (basen MOSIR al. Niepodległość)
10.30 – start I serii pływania
13.30 – rozgrzewka
14.00 – start I serii biegowej (stadion MOSIR ,ul. Dąbrowskiego)

ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW 30 min po zakończeniu serii biegowych (stadion MOSiR, ul. Dąbrowskiego). Szczegółowy program minutowy po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików – 18.09.2021 Częstochowa – komunikat organizacyjny