PENTA DAY W DWUBOJU NOWOCZESNYM DZIECI KOMUNIKAT ZAWODÓW

CZĘSTOCHOWA 13.05.2017 r.

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW – 13.05.2017 r.,

  • PŁYWALNIA  SP 48 ul. Schillera 5,
  • STADION LA UL. Dąbrowskiego58/64

ORGANIZATORZY

  • Uczniowski Klub Sportowy „48” , Szkoła Podstawowa nr 48
  • Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego

UCZESTNICTWO

W zawodach uczestniczą zawodnicy i zawodniczki rocznika    2005,2006 i młodsi

PUNKTACJA

Miejsca 1-6 –puchary, dyplomy

PRZEPISY TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

  • Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZP Nowoczesnego
  • Zawody zostaną rozegrane z podziałem na DZ\CHŁ  rocznik  2005,2006 i młodsi.
  • Zawody zostaną rozegrane na pływalni 25 m [5 torów], konkurencja biegowa na stadionie LA z nawierzchnią tartanową ( dopuszcza się bieg w kolcach 6 mm )
  • Uczestnicy – zawodnicy nie zostaną dopuszczeni do zawodów bez ważnych badań lekarskich lub oświadczenia obojga rodziców o stanie zdrowia dziecka –  zawodnika.( dok w załączniku )
  • Rozgrywane konkurencje:pływanie-50 m stylem dowolnym,bieg-600 m

ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW

Zgłoszenia do zawodów Penta Day w nieprzekraczalnym terminie 10.05.2017 wyłącznie droga elektroniczną. Wszystkie zgłoszenia po terminie nie będą brane pod uwagę. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://goo.gl/forms/0VgWpJUYAJ5uvcV02

Opłata startowa – 20 pln

ZASADY UCZESTNICTWA

W zawodach Penta Day mają prawo startu zawodnicy bez licencji klubowych i na podstawie oświadczenia rodzica-opiekuna prawnego o stanie zdrowia. Wzór w załączniku.

PROGRAM MINUTOWY ZAWODÓW

SOBOTA

11.00   – rozgrzewka dziewcząt rozgrzewka chłopców po zakończeniu serii pływackich  dziewcząt

11.30    – konferencja techniczna (basen przy SP 48 ul Schillera 5)

11.45   – OTWARCIE ZAWODÓW

11.50   – start I serii pływania dziewcząt, start I serii chłopców po zakończeniu serii dziewcząt

15.30   – start I serii biegowej (stadion LA  MOSiR przy ul. Dąbrowskiego)

ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW OKOŁO 30 MINUT PO OSTATNIEJ SERII BIEGOWEJ

SZCZEGÓŁY NA KONFERENCJI TECHNICZNE

PENTA DAY W DWUBOJU NOWOCZESNYM DZIECI KOMUNIKAT ZAWODÓW – CZĘSTOCHOWA 13.05.2017 r.