Komunikat organizacyjny
Warszawa 09.06.2018

TERMIN: 09.06.2018 r.

MIEJSCE ZAWODÓW –Warszawa, Akademia Wychowania Fizycznego, ul Marymoncka 34

ORGANIZATOR:
• Ministerstwo Sportu i Turystyki
• Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza
• Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego
• Warszawsko – Mazowiecki Związek Pięcioboju Nowoczesnego
• UKS „G-8 Bielany”

UCZESTNICTWO:
• Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z aktualnymi przepisami PZPNow.
• Ewentualne zakwaterowanie i wyżywienie zainteresowane kluby organizują we własnym zakresie,
• Zawodnicy mają obowiązek posiadania ważnych badań lekarskich dopuszczających ich do startu w zawodach pięcioboju nowoczesnego. Brak wymaganych badań skutkować będzie niedopuszczeniem zawodnika do startu w zawodach
• Opłata startowa dla zawodników wynosi 20,00 zł.
• W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy z rocznika 2006 i młodsi, posiadający aktualną licencję PZPNow.

ZGŁOSZENIA:
• Zgłoszenia proszę kierować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.06.2018r
na stronie http://panel.pentathlon.org.pl/
• Ostateczna korekta zgłoszeń do 07.06.2018 r. na adres e-mail: mateusznowickii@wp.pl . Po tym terminie nie będzie przyjmowana żadna korekta i zamiana zawodników oraz obowiązuje opłata startowa zgodnie ze zgłoszeniem
• Dopuszcza się zgłoszenie zawodnika po obowiązującym terminie pod warunkiem uiszczenia czterokrotnej opłaty startowej

Kontakt z LOC: Mateusz Nowicki, tel. 603-117-678, e-mail: mateusznowickii@wp.pl,

Ramowy program zawodów:
Sobota : Konferencja techniczna 12:00 (AWF), Pływanie, 12:30 (AWF), Bieg 15:00 (AWF)
Szczegółowy program zostanie opracowany po otrzymaniu zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy.

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w pięcioboju nowoczesnym (strefa B)