Data i miejsce:  13 maja 2022 – Zielona Góra-Drzonków

Organizator:

 • Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego
 • Zielonogórski Klub Sportowy 
 • WOSiR Drzonków

Klasyfikacja:

 • Junior Młodszy U17 K/M – trójbój nowoczesny

Sprawy organizacyjne: 

 • Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z aktualnymi przepisami UIPM.
  • pływanie: pływalnia 25m / 4 tory
  • laser Run: 
   • strzelnica: 36+2 stanowiska
   • trasa biegu: okrążenie 600m 
   • handicap w grupach
 • Organizator nie pośredniczy w rezerwacji miejsc noclegowych i wyżywienia 
 • Zawodnicy mają obowiązek posiadania ważnych badań lekarskich dopuszczających ich do startu w zawodach pięcioboju nowoczesnego. Brak wymaganych badań skutkować będzie niedopuszczeniem zawodnika do startu w zawodach
 • Opłata startowa dla zawodników wynosi 40,00 zł. 

W celu zapewnienia sportowcom jak najlepszych warunków i bezpieczeństwa pobytu prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem i przesłanie go wszystkim uczestnikom

 • na zawodach obowiązywać będą wytyczne UIPM odnośnie zabezpieczenia zawodów (tutaj)
 • na obiektach sportowych przebywać mogą tylko osoby posiadające stosowną akredytację (zawodnicy, trenerzy, sędziowie, obsługa zawodów)
 • w biurze zawodów mogą przebywać tylko upoważnione osoby (trenerzy , sędziowie, obsługa zawodów)
 • więcej szczegółów na konferencji technicznej

Zgłoszenia:

 • Zgłoszenia proszę kierować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.05.2022
  na stronie http://panel.pentathlon.org.pl/
 • Ostateczna korekta zgłoszeń do 09.05.2022 r. na adres e-mail: pentathlonpl@gmail.com . Po tym terminie nie będzie przyjmowana żadna korekta i zmiana zawodników oraz obowiązuje opłata startowa zgodnie ze zgłoszeniem
 • Dopuszcza się zgłoszenie zawodnika  po obowiązującym terminie pod warunkiem uiszczenia opłaty startowej w wysokości czterokrotnej opłaty startowej (120 zł)
Kontakt z LOC:Zielonogórski Klub Sportowy Drzonków66-004 Zielona Góra, ul. Drzonków-Olimpijska 20telefon +48 503 993 961email: zks1@op.pl
Zakwaterowanie i wyżywienie:Dział Obsługi Klienta WOSiR DrzonkówTel. 683214312 lub 683214310  http://drzonkow.pl/PL/870/CENTRUM_OBSLUGI_KLIENTA/
Ramowy program zawodów:
Piątek 
konferencja techniczna (15:30)
pływanie (od 16:00)
laser run (od 18:30)

Szczegółowy program zostanie opracowany po otrzymaniu zgłoszeń.

Ze sportowym pozdrowieniem – Organizator

Mistrzostwa Polski juniorów młodszych U17 – 13.05.2022 – Zielona Góra-Drzonków – komunikat organizacyjny