Szanowni Państwo,

Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego od lat prowadzi szkolenie centralne w pięcioboju nowoczesnym w dwóch Ośrodkach; w Warszawie i Drzonkowie dla najzdolniejszych zawodników w wieku od 14 roku życia. Rokrocznie szkolenie centralne rozpoczyna 4/5 zawodników.

Zawodnicy z rocznika 2002 rozpoczynają od września 2018 roku naukę w szkole ponadgimnazjalnej (3-letniej) i dlatego decyzja o rozpoczęciu treningów w OSSM-ie musi nastąpić jeszcze w tym roku szkolnym. Zawodnicy młodsi również mogą rozpocząć szkolenie od września 2018, alę wiąże się to ze zmianą gimnazjum w ostatnim roku nauki.

Z punktu sportowego jest to jak najbardziej wskazane, szczególnie przy szkoleniu podstawowym w szermierce i jeździe konnej, gdzie okres treningu wydłuża się do 4 lat. Ma to istotne znaczenie w osiąganiu wyników w kategoriach wyższych tzn. w kategorii juniora (4-bój nowoczesny 17-18 lat) i młodzieżowca (5-bój nowoczesny 19-23 lata).

Zwracamy się z prośbą o powiadomienie zawodników i ich opiekunów prawnych o niniejszej ofercie. Ze względu na konieczność logistycznego zabezpieczenia działalności OSSM-ów od września 2018, prosimy o przesłanie do PZPNow informacji dotyczącej zainteresowania szkoleniem centralnym (z podaniem od którego roku), bądź braku zainteresowania niniejszą ofertą do dnia 28.05.2018.
Liczba zawodników przyjętych do szkolenia będzie zależała od możliwości finansowych i logistycznych PZPNow.

DOKUMENT – POBIERZ

Nabór do OSSM 2018