W dniu 24 listopada w Łomiankach, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZNow. Na zebraniu przyjęto poprawki do statutu Związku, zgodne z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki, oraz zatwierdzono „Kodeks etyki pięcioboisty”.
Bardzo serdecznie dziękuję tym, którzy swoją obecnością na zebraniu, dali wyraz zrozumienia obowiązków delegata i chęci czynnego uczestnictwa w życiu Związku.

Prezes PZPNow

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZNow