KOMUNIKAT OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW W DWUBOJU NOWOCZESNYM DZIECI „PENTA DAY”

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
09.06.2019
P ł y w a l n i a m i e j s k a M O S I R Ż Y W I E C u l . Z i e l o n a 1
B o i s k o T S S t a l Ś r u b i a r n i a Ż Y W I E C , u l . M a t e j k i 5

ORGANIZATOR:
K l u b S p o r t o w y K S m a r b i – s p o r t Ż y w i e c
w w w . k s m a r b i – s p o r t . p l ; k s @ m a r b i – s p o r t . p l
(przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta oraz Starostwa Powiatowego w Żywcu)

UCZESTNICTWO:
W zawodach uczestniczą zawodnicy i zawodniczki z roczników: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

PUNKTACJA:
Miejsca 1-3 /medale; Miejsca 1-6 /dyplomy
Dla każdego uczestnika pamiątkowa koszulka

PRZEPISY TECHNICZNE I INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
• Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZPNow
• Zawody zostaną rozegrane z podziałem na DZ\CHŁ roczniki 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
• Zawody zostaną rozegrane na pływalni 25 m (4 tory) oraz na boisku TS stal Śrubiarnia
• Uczestnicy obowiązkowo posiadać muszą ważne badania lekarskie lub pisemną zgodę rodzica
• Rozgrywane konkurencje: pływanie 50 m stylem dowolnym (rocznik 2011 wybranym stylem)
oraz bieg 600 m
• Kwestie sporne rozstrzyga organizator zawodów.

ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:
ZGŁOSZENIA E-MAIL: ks@marbi-sport.pl
(format excel: nazwisko i imię, klub, rocznik, czas 50m st. dowolny)

TERMIN ZAKOŃCZENIA ZGŁOSZEŃ 02.06.2019
Kontakt telefoniczny: Maria Białek 531180263

OPŁATY:
Opłata startowa 20 zł od zawodnika

PROGRAM MINUTOWY ZAWODÓW:
NIEDZIELA:
11:00 – konferencja techniczna (basen MOSiR ul. Zielona 1)
11:05-11:25 – rozgrzewka dziewcząt, chłopców
11:30 – start I serii pływania
14:00 – Oficjalne otwarcie zawodów (boisko „balon”; TS stal Śrubiarnia; ul. Matejki 5)
14:15 – start I serii biegowej

ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW około 30 min po zakończeniu serii biegowych.
Program minutowy może ulec korekcie po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń

Penta Day – 09.06.2019 – Żywiec – komunikat organizacyjny