Zawody z cyklu ,,Penta Day” oraz Mistrzostwa Mazowsza w Pięcioboju Nowoczesnym Młodzików
1. Miejsce zawodów : Pływalnia „ Delfin” Radom. ul. Piastowska 17
2. Termin zawodów: 20.10.2018 r. (sobota)
3. Program zawodów: godz. 9:30 – pływanie
godz. 12:00 – bieg
4. Organizator, współorganizatorzy:
– Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego
– Ministerstwo Sportu i Turystyki
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu.
– Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 w Radomiu.
– RTP „VICTORIA” RADOM
– Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza

5. Zasady uczestnictwa:
– chłopcy i dziewczęta do 12 lat (kategorie: do 9 lat 10 lat, 11 lat, 12 lat),
– posiadanie aktualnych badań lekarza sportowego lub poświadczenie rodziców i
pielęgniarki szkolnej. (przy zgłoszeniach przez szkołę, klub itp.),
– zgoda rodziców, opiekunów prawnych na udział w zawodach (w formie oświadczenia) .
6. Zasady finansowania:
– koszty organizacyjne pokrywa organizator, opłata startowa wynosi 20,00 zł. od
zawodnika.
Zgłoszenie do zawodów:
• Zgłoszenia zawodników proszę przesłać na adres e-mail: mateusznowickii@wp.pl
• Zgłoszenia powinny zawierać: imię i nazwisko, rok urodzenia, nazwę klubu, czas pływania na 50m stylem dowolnym zapisany w formacie mm:ss,00 .
• Zgłoszenia należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.10.2018 r.
• W razie problemów z rejestracją na zawody prosimy o kontakt : Tel 603 117 678 lub mateusznowickii@wp.pl
8. Sposób przeprowadzenia zawodów
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZPNow.
Zawody rozgrywane są jednego dnia w następującej kolejności: pływanie, przerwa, bieg.
Pływanie : 50m stylem dowolnym,
Bieg : 600m, (nawierzchnia trawiasta)
Klasyfikacja końcowa: 3 x czas pływania + czas biegu (pomiar w sekundach
z dokładnością do 0.1sek.)
9. Nagrody
PENTA DAY
Za zajęcie miejsca od 1 do 3 wręczone zostaną puchary i dyplomy , miejsca 4-10 dyplomy.
MISTRZOSTWA MAZOWSZA
Za zajęcie miejsca od 1 do 3 wręczone zostaną puchary i dyplomy, miejsca 4-10 dyplomy.

PROGRAM MINUTOWY
20.10.2018 r. (sobota)
godz. 8:40 – odprawa techniczna, weryfikacja listy startowej,
(pływalnia „Delfin” ul. Piastowska 17, 26-600 Radom)

Pływanie 50 m stylem dowolnym
godz. 9:00 – rozgrzewka
godz. 9:30 – start I serii pływania, zaczynają dziewczęta

Bieg 600 m
godz. 11:30 – rozgrzewka.
godz. 12:00 – start I serii biegowej, zaczynają dziewczęta

Ramowy plan zawodów jest uzależniony od ilości zgłoszeń i może ulec zmianie.

30 minut po zakończeniu ostatniego biegu nastąpi
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW
ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, pamiątkowe zdjęcie.

Kontakt :
foktmarcin@gmail.com mateusznowickii@wp.pl

Kierownik zawodów: Marcin Fokt Tel.: 501-555-645
Biuro zawodów: Mateusz Nowicki Tel.: 603-117-678

Penta Day – Radom 20.10.2018 – komunikat organizacyjny