PROGRAM MINUTOWY III EDYCJI PUCHARU POLSKI W DWUBOJU I TRÓJBOJU NOWCZESNYM

SOBOTA 29.04.2017 r.

PŁYWANIE (basen MOSiR, ul. Niepodległości 20/22)

13.00               Konferencja techniczna

13.30- 14.10   Rozgrzewka Trójboju Nowoczesnego dziewcząt i chłopców

14.10               Start I serii trójboju nowoczesnego dziewcząt, chłopców

15.15               UROCZYSTE OTWARCIE ZAWODÓW

15.30- 16.00   rozgrzewka dwuboju nowoczesnego dziewcząt

16.00               Start I serii dziewcząt dwuboju nowoczesnego

16.40-17.10    Rozgrzewka dwuboju nowoczesnego chłopców

17.15   start I serii chłopców dwuboju nowoczesnego

STRZELANIE (sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 36 im. Polskich Olimpijczyków ( 400 m od basenu), ul. Kasztanowa 7/9)

16.00   I seria strzelania

16.30   II seria strzelania

17.00   III seria strzelania

17.30   IV seria strzelania

18.00   V seria strzelania

NIEDZIELA 30.04.2017 r.

BIEG (stadion MOSiR, ul. Dąbrowskiego 58/64)

09.00- 9.30     rozgrzewka dwuboju nowoczesnego dz/ chł/

9.40     Start I serii biegowej dwuboju nowoczesnego dziewcząt

10.20   start I serii biegowej dwuboju nowoczesnego chłopców

11.00   rozgrzewka trójboju nowoczesnego

11.30   start I  biegowej trójboju nowoczesnego dziewcząt

11.50   start I serii biegowej trójboju nowoczesnego chłopców

ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW odbędzie się 30 minut po konkurencji biegowej trójboju nowoczesnego

PROGRAM MINUTOWY III EDYCJI PUCHARU POLSKI W DWUBOJU I TRÓJBOJU NOWCZESNYM