PROGRAM MINUTOWY OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW W DWUBOJU NOWOCZESNYM DZIECI „PENTA DAY” I MISTRZOSTW POLSKI W KATEGORII 12-14 LAT W DWUBOJU NOWOCZESNYM – SPAŁA 03-04.12.2016 r.

SOBOTA – PŁYWANIE pływalnia COS Spała
14.00- KONFERENCJA TECHNICZNA obowiązkowa dla wszystkich przedstawicieli klubów biorących udział w zawodach ( PENTA DAY i MP)
14.20- CEREMONIA OTWARCIA- prezentacja klubów biorących udział w zawodach (PENTA DAY, MP)
14.30- rozgrzewka serii 1-10 dziewcząt „PENTA DAY”
14.40- rozgrzewka serii 11-22 dziewcząt „PENTA DAY”
14.50- start I serii dziewcząt „PENTA DAY”
15.30- rozgrzewka serii 1-10 chłopców „PENTA DAY”
15.40- rozgrzewka serii 11-20 chłopców „PENTA DAY”
15.50- start I serii chłopców „PENTA DAY”
16.35- 16.55- rozgrzewka dziewcząt MP
17.00 start I serii dziewcząt MP
17.45- 18.05- rozgrzewka chłopców MP
18.10- start I serii chłopców MP
20.30- Spotkanie z władzami PZPNow i Olimpijczykami- sala konferencyjna

NIEDZIELA – BIEG Hala COS Spała
09.00- 09.30- rozgrzewka dla dziewcząt i chłopców MP
09.35- start I serii biegowej
11.00- 11.30- rozgrzewka dziewcząt i chłopców „PENTA DAY”
11.30- start I serii biegowej „PENTA DAY”
13.30- Uroczyste zakończenie zawodów (lub 30 min. po konkurencji biegowej „PENTA DAY”)

Program minutowy MP Młdzikow i „Penta Day” – Spała