Data i miejsce:  08-10 kwietnia 2022 – Zielona Góra-Drzonków

Organizator:

 • Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego
 • Zielonogórski Klub Sportowy 
 • WOSiR Drzonków

Klasyfikacja:

 • Senior (open)  K/M – pięciobój nowoczesny
 • Młodzieżowiec K/M – pięciobój nowoczesny
 • Junior U19 K/M – czwórbój nowoczesny
 • Junior Młodszy U17 K/M – trójbój nowoczesny

Sprawy organizacyjne: 

Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z aktualnymi przepisami UIPM.

 • pływanie: pływalnia 25m / 4 tory
 • szermierka: runda rankingowa i bonusowa, 7 plansz, druzyny 3-osobowe, jeden turniej dla seniorów, młodzieżowców i juniorów. Dopuszczone jest uczestnictwo juniorów młodszych U17 poza konkurencją (w zgłoszeniach w panelu proszę zaznaczyć takich zawodników jako “czwórbój”)
 • jazda konna: parkur na hali, 10 przeszkód (12 skoków) 
 • laser run: strzelnica: 36+2 stanowiska, trasa biegu: okrążenie 600m, handicap w grupach, nawieżchnia trawa, szuter, nawieżchnia na parkurze
 • Organizator nie pośredniczy w rezerwacji miejsc noclegowych i wyżywienia 
 • Zawodnicy mają obowiązek posiadania ważnych badań lekarskich dopuszczających ich do startu w zawodach pięcioboju nowoczesnego. Brak wymaganych badań skutkować będzie niedopuszczeniem zawodnika do startu w zawodach
 • Opłata startowa dla zawodników wynosi:
  • 40,00 zł. 4-bój, 3-bój nowoczesny
  • 60,00 zł. 5-bój nowoczesny
 • Kluby mają obowiązek dokonania rejestracji zawodników i opłacenia składki członkowskiej za rok 2022  (klubowej i zawodniczej – pobierz uchwałę – pdf). W przypadku niedopełnienia wymaganych postanowień PZPNow zawodnicy nie będą dopuszczeni do startu w zawodach.

W celu zapewnienia sportowcom jak najlepszych warunków i bezpieczeństwa pobytu prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem i przesłanie go wszystkim uczestnikom

 • na zawodach obowiązywać będą wytyczne UIPM odnośnie zabezpieczenia zawodów (tutaj)
 • wszyscy uczestniczący w zawodach (zawodnicy, trenerzy, sędziowie, obsługa zawodów) przed zawodami są zobowiązani do wypełnienia i pozostawienia w biurze zawodów ankiety – Załącznik 1 (pobierz dokument). Po złożeniu stosownych oświadczeń uczestnicy zawodów otrzymają akredytację umożliwiającą wstęp na obiekty.
 • na obiektach sportowych przebywać mogą tylko osoby posiadające stosowną akredytację (zawodnicy, trenerzy, sędziowie, obsługa zawodów)
 • w biurze zawodów mogą przebywać tylko upoważnione osoby (trenerzy , sędziowie, obsługa zawodów)
 • zalecane jest ograniczenie liczby uczestników (trenerów, członków zespołu) do niezbędnego minimum
 • na wszystkich obiektach sportowych zostaną wyznaczone strefy dla drużyn
 • wejście na obiekt sportowy wyłącznie z akredytacją przekazaną na konferencji technicznej
 • wszystkie osoby na obiektach sportowych muszą mieć zakryte usta i nos (z wyjątkiem sportowców – patrz niżej), podczas zawodów trenerzy są zobowiązani do zakrywania ust i nosa
 • sportowcy muszą zakrywać usta i nos, gdy: wchodzą na obiekt sportowy; przed i po zakończeniu rozgrzewki, podczas przejścia pomiędzy obiektami
 • wszystkie osoby wchodzące na obiekty sportowe będą miały zmierzoną temperaturę; osoby z podwyższoną temperaturą nie będą miały wstępu na obiekty sportowe
 • przez cały czas trwania zawodów należy dbać o zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego między wszystkimi uczestnikami zawodów,
 • więcej szczegółów na konferencji technicznej

Zgłoszenia:

 • Zgłoszenia proszę kierować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.04.2022
  na stronie http://panel.pentathlon.org.pl/
 • Ostateczna korekta zgłoszeń do 06.04.2022 r. na adres e-mail: pentathlonpl@gmail.com . Po tym terminie nie będzie przyjmowana żadna korekta i zmiana zawodników oraz obowiązuje opłata startowa zgodnie ze zgłoszeniem
 • Dopuszcza się zgłoszenie zawodnika  po obowiązującym terminie pod warunkiem uiszczenia opłaty startowej w wysokości czterokrotnej opłaty startowej (120/200 pln)
Kontakt z LOC:
Zielonogórski Klub Sportowy Drzonków
66-004 Zielona Góra, ul. Drzonków-Olimpijska 20
telefon +48 503 993 961
email: zks1@op.pl

Zakwaterowanie i wyżywienie:
Dział Obsługi Klienta WOSiR Drzonków
Tel. 683214312 lub 683214310  http://drzonkow.pl/PL/870/CENTRUM_OBSLUGI_KLIENTA/
Ramowy program zawodów:
Piątek – konferencja techniczna (18.00), jazda konna (19.00), 
Sobota – szermierka, jazda konna, pływanie,  
Niedziela – konkurencja łączona

Szczegółowy program zostanie opracowany po otrzymaniu zgłoszeń.

Ze sportowym pozdrowieniem – Organizator

Puchar Polski #3 senior, młodzieżowiec, junior – 08-10.04.2022 – komunikat organizacyjny