Data i miejsce:  17-19.12.2021  Zielona Góra – Drzonków

Organizator:

 • Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego
 • Zielonogórski Klub Sportowy

Kategorie:

 • Open K/M (PIĘCIOBÓJ NOWOCZESNY)
 • Junior U21 K/M (PIĘCIOBÓJ NOWOCZESNY)
 • Junior U19  K/M (CZWÓRBÓJ NOWOCZESNY)
 • Junior młodszy U17 K/M (TRÓJBÓJ NOWOCZESNY)

Sprawy organizacyjne:

 • Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z aktualnymi przepisami UIPM.
 • Organizator nie pośredniczy w rezerwacji miejsc noclegowych i wyżywienia
 • Zawodnicy mają obowiązek posiadania ważnych badań lekarskich dopuszczających ich do startu w zawodach pięcioboju nowoczesnego. Brak wymaganych badań skutkować będzie niedopuszczeniem zawodnika do startu w zawodach
 • Opłata startowa dla zawodników wynosi: 50pln (senior, młodzieżowiec), 30pln (junior, junior młodszy)

Zgłoszenia:

 • Zgłoszenia proszę kierować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.12.2021 
  na stronie http://panel.pentathlon.org.pl/
 • Ostateczna korekta zgłoszeń do 15.12.2021 r. na adres e-mail: pentathlonpl@gmail.com . Po tym terminie nie będzie przyjmowana żadna korekta i zamiana zawodników oraz obowiązuje opłata startowa zgodnie ze zgłoszeniem
 • Dopuszcza się zgłoszenie zawodnika  po obowiązującym terminie pod warunkiem uiszczenia opłaty startowej w wysokości 200 pln / 120 pln (czterokrotna opłata startowa)

W celu zapewnienia sportowcom jak najlepszych warunków i bezpieczeństwa pobytu prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem i przesłanie go wszystkim uczestnikom

 • wszyscy uczestniczący w zawodach (zawodnicy, trenerzy, sędziowie, obsługa zawodów) przed zawodami są zobowiązani do wypełnienia i pozostawienia w biurze zawodów ankiety – Załącznik 1 (pobierz dokument). Po złożeniu stosownych oświadczeń uczestnicy zawodów otrzymają akredytację umożliwiającą wstęp na obiekty.
 • na obiektach sportowych przebywać mogą tylko osoby posiadające stosowną akredytację (zawodnicy, trenerzy, sędziowie, obsługa zawodów)
 • w biurze zawodów mogą przebywać tylko upoważnione osoby (trenerzy , sędziowie, obsługa zawodów)
 • zalecane jest ograniczenie liczby uczestników (trenerów, członków zespołu) do niezbędnego minimum
 • na wszystkich obiektach sportowych zostaną wyznaczone strefy dla drużyn
 • wejście na obiekt sportowy wyłącznie z akredytacją przekazaną na konferencji technicznej
 • wszystkie osoby na obiektach sportowych muszą mieć zakryte usta i nos (z wyjątkiem sportowców – patrz niżej), podczas zawodów trenerzy są zobowiązani do zakrywania ust i nosa
 • sportowcy muszą zakrywać usta i nos, gdy: wchodzą na obiekt sportowy; przed i po zakończeniu rozgrzewki, podczas przejścia pomiędzy obiektami
 • wszystkie osoby wchodzące na obiekty sportowe będą miały zmierzoną temperaturę; osoby z podwyższoną temperaturą nie będą miały wstępu na obiekty sportowe
 • przez cały czas trwania zawodów należy dbać o zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego między wszystkimi uczestnikami zawodów,
 • więcej szczegółów na konferencji technicznej

Kontakt z LOC:

Zielonogórski Klub Sportowy Drzonków
66-004 Zielona Góra, ul. Drzonków-Olimpijska 20
telefon +48 503 993 961
email: zks1@op.pl

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Dział Obsługi Klienta WOSiR Drzonków
Tel. 68 321 43 12 lub 68 321 43 10  
http://drzonkow.pl/PL/870/CENTRUM_OBSLUGI_KLIENTA/

Ramowy program zawodów:

 • Środa:  jazda konna (ZKS Drzonków + OSSM Drzonków/Warszawa) – opcjonalnie
 • Piątek: jazda konna (do uzgodnienia), konferencja techniczna (18.00)
 • Sobota: szermierka, pływanie, jazda konna (kobiety)
 • Niedziela: konkurencja łączona (bieg&strzelanie)

Szczegółowy program zostanie opracowany po otrzymaniu zgłoszeń.

LOC Zielonogórski Klub Sportowy

Puchar Polski #4 – Memoriał Zbigniewa Majewskiego (5-bój, 4-bój, 3-bój now) – 17-19.12.2021 – komunikat organizacyjny