KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY  III EDYCJI PUCHARU POLSKI W DWUBOJU I TRÓJBOJU NOWCZESNYM

Termin i miejsce: 29-30.04.2017 r.  Częstochowa

Organizator:

 • Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego
 • Urząd Miasta Częstochowa
 • Uczniowski Klub Sportowy „ATUT”
 • Gimnazjum nr 8 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie
 • Szkoła Podstawowa nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie

Sprawy organizacyjne:

 • Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem UIPM oraz PZPNow.
 • Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania aktualnych badań lekarskich.
 • Kluby mają obowiązek dokonania rejestracji zawodników i opłacenia składki członkowskiej za rok 2017. Zawodnik ma mieć opłaconą składkę w dniu rozpoczęcia zawodów. W przypadku niedopełnienia wymaganych postanowień PZPNow. zawodnicy będą niedopuszczeni do startu
  w zawodach
 • Zawodnicy startują w dwóch kategoriach wiekowych:
  • Trójbój Nowoczesny – roczniki 2001 – 2002
  • Dwubój Nowoczesny -roczniki 2003 – 2004

Warunki finansowe:

Koszty  pobytu  uczestników pokrywają zainteresowane kluby. Zakwaterowanie i wyżywienie zainteresowane kluby organizują we własnym zakresie.

Organizator pobiera opłatę startowa w wysokości:

 • Trójbój Nowoczesny – 30 zł
 • Dwubój Nowoczesny – 20 zł

Zgłoszenia:

Zgłoszenia zawodników przyjmowane są do 20 kwietnia 2017  na stronie www.pentathlon.org.pl w zakładce szkolenie/panel klubu. Zgłoszenia po terminie nie będą przyjmowane. Korekta zgłoszeń do 24.04.2017 r. . Po tym terminie obowiązuje opłata startowa zgodnie ze zgłoszeniem.

Telefon kontaktowy: Anna Lewandowska- 607355015, Sławomir Wąsowicz- 696043538

Ramowy program zawodów:

29.04.2017 r.  Sobota

13.00 Konferencja techniczna (Basen MOSiR ul. Niepodległości 20/22). Na konferencji obowiązkowa obecność przedstawiciela klubu. Podczas konferencji kontrola ważności badań lekarskich zawodników.

13.30- 15.00 Pływanie trójbój dziewcząt i chłopców

15.15- UROCZYSTE OTWARCIE ZAWODÓW

15.30- 18.00- pływanie dwubój dziewcząt i chłopców

16.00- 18.00- strzelanie trójbój nowoczesny (sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 36,
ul. Kasztanowa 7/9 )

30.04.2017 r.  Niedziela

09.00 – 13.00 bieg (Stadion MOSiR ul. Dąbrowskiego)

Uroczyste zakończenie zawodów 30 min. po konkurencji biegowej

Program szczegółowy zostanie opracowany na podstawie zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu zawodów w zależności od liczby zgłoszonych zawodników.

Puchar Polski #3 – Częstochowa 29-30.04.2017 – komunikat organizacyjny