1 Data i miejsce:  23-24 kwietnia 2022  r., Władysławowo, OPO Cetniewo – ul. Żeromskiego 52

2 Organizator:

Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego

Pomorski Okręgowy Związek Pięcioboju Nowoczesnego

OPO Cetniewo

UKS Gromik Gdynia

3 Klasyfikacja:

U16 – trójbój nowoczesny chłopców i dziewcząt

U14 – dwubój nowoczesny chłopców i dziewcząt

U12* – dwubój nowoczesny chłopców i dziewcząt

4 Kategorie wiekowe:

Junior młodszy U16 – 3-bój – (14-15 lat) – roczniki: 2008, 2007

Pływanie: 200 m st dowolnym (K/M 2:30’’ = 250pkt, 1pkt = 0,5’’)

Bieg: 2000 m (K 7:40’’=250pkt, 1pkt=1’’ / M 6:40’’=250pkt, 1pkt=1’’) 

Strzelanie dokładne: 10 serii po 5 strzałów, (400pkt tarczowych = 250pkt, 1pkt tarczowy=1pkt),

 każda seria 50” 

**Strzelanie szybkie (PK) – 10 serii po 5 celnych strzałów (zakres na tarczy ppn 7,3)  na czas (suma czasu ze wszystkich serii 180’’ = 250pkt, 1’’ = 1pkt), każda seria maksymalnie 50’’

Junior młodszy U14 – 2-bój – (12-13 lat) – roczniki: 2010, 2009

Pływanie: 100 m st dowolnym (K 1:20’’ = 250pkt, 1pkt = 0,33’’ / M  1:14’’ = 250pkt, 1pkt = 0,33’’)

Bieg: 1000 m  (K 3:40’’=250pkt, 1pkt=0,5’’ / M 3:10’’=250pkt, 1pkt=0,5’’) 

5 Opłata startowa dla zawodników wynosi: trójbój nowoczesny – 40,00 zł, dwubój nowoczesny 30,00 zł 

(wpłata na konto Pomorskiego Okręgowego Związku Pięcioboju Nowoczesnego  

nr konta: 15116022020000000139599539,   80-215 Gdańsk, ul. Al. Zwycięstwa 51)

Kluby mają obowiązek dokonania rejestracji zawodników i opłacenia składki członkowskiej za rok 2022. W przypadku niedopełnienia wymaganych postanowień PZPNow zawodnicy nie będą dopuszczeni do startu w zawodach.

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 uczestnicy zawodów biorą w nich udział dobrowolnie i na własną odpowiedzialność oraz zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia społecznego i zachowania zgodnego z obowiązującym porządkiem prawnym, wytycznych oraz innych regulacji obowiązujących na terenie zawodów ustanowionych przez Organizatora

* Możliwy jest start młodzików z kategorii U12. Dla zawodników i zawodniczek tej kategorii będzie osobna klasyfikacja. Start wspólnie z kategorią U14 (pływanie 100m, bieg 1000m). Startujący nie będą zdobywali punktów rankingowych. Zasady zgłoszeń jak w kategoriach U16 & U14.

**Strzelanie szybkie jest rekomendowane (dodatkowa forma sprawdzenia umiejętności strzelania zbliżona do strzelania w laser run). Nie będzie one wliczane do punktacji ogólnej zawodów juniora młodszego U16 (PK=poza konkurencją)

6 Zgłoszenia:

Zgłoszenia proszę kierować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.04.2022

na stronie http://panel.pentathlon.org.pl/

Ostateczna korekta zgłoszeń do 20.04.2022 r. na adres e-mail: kontakt@pozpn.pl . Po tym terminie nie będzie przyjmowana żadna korekta i zmiana zawodników oraz obowiązuje opłata startowa zgodnie ze zgłoszeniem.

Dopuszcza się zgłoszenie zawodnika po obowiązującym terminie pod warunkiem uiszczenia opłaty startowej w wysokości 120,00 zł.

7 Sprawy organizacyjne: 

Organizator nie pośredniczy w rezerwacji miejsc noclegowych i wyżywienia 

Zawodnicy mają obowiązek posiadania ważnych badań lekarskich dopuszczających ich do startu w zawodach pięcioboju nowoczesnego. Brak wymaganych badań skutkować będzie niedopuszczeniem zawodnika do startu w zawodach. Kontakt z organizatorem tel. 500183643.

8 Ramowy program zawodów: 

  Sobota: 23.04.2022 r

13.00 – konferencja techniczna

-strzelanie, – godz. 13:30 

 -pływanie godz. 15:30

  Niedziela: 24.04.2022 r

– bieg  — godz. 09:30  stadion lekkoatletyczny 400 m, tartan,

 Szczegółowy program zawodów zostanie podany po otrzymaniu zgłoszeń.

Zakończenie zawodów 20 min. po ostatnim biegu.

Ze sportowym pozdrowieniem –

 Organizator

Puchar Polski Juniorów Młodszych U16 & U14 – 23-24.04.2022 – Władysławowo – komunikat organizacyjny