W dniu 10.01.2018 Prezes PZPNow Anna Bajan, oraz wice Prezes Janusz Peciak, uczestniczyli w spotkaniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy z przedstawicielami środowiska sportowego

Spotkanie władz PZPNow z Prezydentem Polski