W dniu 2 czerwca w Drzonkowie odbyło się coroczne Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego na którym delegaci jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z działalności Związku w 2017 roku, oraz sprawozdanie finansowe za 2017 rok ocenione przez biegłego rewidenta.

Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego