Na podstawie § 20, pkt.2, ppk. b) Statutu Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego wyznacza się Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów w dniu 13 czerwca 2019 roku, które odbędzie się w Warszawie.

Godzina rozpoczęcia:
13:00 I termin,
13:15 II termin,
na które zaprasza się wszystkich członków Związku, oraz sympatyków.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z § 22 pkt. 1 ppk. a/ b/ c/ d/ Statutu Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego, niżej wymienione kluby sportowe oraz Okręgowe Związki Pięcioboju Nowoczesnego otrzymują następującą ilość głosów reprezentowanych przez delegatów:

 • Uczniowski Klub Sportowy „G-8 Bielany” W-wa 10 delegatów z 10 głosami
 • Zielonogórski Klub Sportowy 10 delegatów z 10 głosami
 • Uczniowski Klub sportowy „Żoliborz” W-wa 7 delegatów z 7 głosami
 • St. „Pięciobój Polski-CWKS Legia” W-wa 4 delegatów z 4 głosami
 • UKS „Kapry-Armexim” Pruszków 3 delegatów z 3 głosami
 • UKS „Dwójka Morena” Gdańsk 3 delegatów z 3 głosami
 • Uczniowski Klub Sportowy „48” Cz-wa 1delegat z 1 głosem
 • UKS „Orlik” Elbląg 1delegat z 1 głosem
 • RTP „Victoria” Radom 1delegat z 1 głosem
 • MAL WOPR Malbork 1 delegat z 1 głosem
 • UKS „8” Starogard Gd. 1 delegat z 1 głosem
 • MKP Myślibórz 1 delegat z 1 głosem
 • UKS „Atut” Częstochowa 1 delegat z 1 głosem
 • UKS „Wiking” Radomsko 1 delegat z 1 głosem
 • CKP „Pirania” Częstochowa 1 delegat z 1 głosem
 • KS „Orzeł” Elbląg 1 delegat z 1 głosem
 • Pomorski Okręgowy Związek Pięcioboju Nowoczesnego 1 delegat z 1 głosem
 • Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Pięcioboju Nowoczesnego 1 delegat z 1 głosem
 • Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Pięcioboju Nowoczesnego 1 delegat z 1 głosem

Kluby i Okręgi proszone są o pisemne przesłanie imiennego wykazu delegatów do dnia 07 czerwca 2019 r.

Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów