Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego informuje, że Zarząd PZPNow.
Uchwałą nr 01/04/2021 z dnia 20.08.2021 r. wyznaczył termin Walnego Zgromadzenia
Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów na dzień 25 września 2021 roku na godzinę
11:30 w pierwszym terminie (11:45 w drugim terminie).

Zebranie odbędzie się w COS OPO Spała.

W Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo – Wyborczym Delegatów biorą
udział delegaci klubów i Okręgowych Związków Pięcioboju Nowoczesnego
zgodnie z § 22 pkt. 1 ppk. a/ b/ c/ d/ Statutu Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego
oraz goście zaproszeni przez Zarząd PZPNow.

Materiały dotyczące powyższego Zebrania zostaną przesłane bezpośrednio do klubów
mających swoich reprezentantów /delegatów/ na powyższe Walne Zgromadzenie
Sprawozdawczo – Wyborcze.

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów PZPNow. – pdf – pobierz

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów PZPNow.