Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego informuje że jedynym kandydatem na Prezesa PZPNow. jest Pan Janusz Peciak zgłoszony przez Zarząd PZPNow. Zgromadzenie odbędzie się 25.09.2021 w COS OPO Spała.

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów PZPNow.