W dniu wczorajszym w OPO Spała odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów PZPNow. podczas którego wybrane zostały nowe władze.

Stanowisko Prezesa obejmie Janusz Peciak, który został wybrany do władz jednogłośnie przez wszystkich delegatów.

Do Zarządu wybrani zostali również Anna Bajan, Tomasz Cygański, Zbigniew Katner, Tomasz Bałchanowski, Sebastian Jagiełowicz oraz Tomasz Jankowiak

Gratulujemy!

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów PZPNow. wybrało nowe władze.