image descriptionPolski Związek Pięcioboju Nowoczesnego informuje, że Zarząd PZPNow. na podstawie § 20 pkt. 2 ppkt. a) Statutu PZPNow., Uchwałą nr 56 z dnia 15.10.2016 r. wyznaczył termin Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów na dzień 10 grudnia 2016 roku na godzinę 12:00 w pierwszym terminie (12:15 w drugim terminie).

Zebranie odbędzie się w auli Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego przy ul. Staszica 2 w Łomiankach. Wszystkie materiały dotyczące WZD zostaną przesłane do klubów będących członkami PZPNow.

Dokument – pobierz

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów PZPNow