KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY ORAZ MISTRZOSTWA MAZOWSZA
W PIĘCIOBOJU NOWOCZESNYM DO LAT 16,
OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W DWUBOJU NOWOCZESNYM „PENTA DAY”

Termin i miejsce : 14 -15.10.2017 r., Warszawa,
Organizator :
• Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Mazowsza,
• Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego,
• Uczniowski Klub Sportowy „G-8 Bielany”,
• Szkoła Podstawowa nr 263

Projekt współfinansuje Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski

Sprawy organizacyjne:

• Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem UIPM oraz PZPNow.
• Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania aktualnych badań lekarskich.
• Zawodnicy startują w następujących kategoriach wiekowych:
• Penta Day – roczniki 2005 i młodsi (pływanie 50 m i bieg 600 m)
• Dwubój Nowoczesny Młodzików – roczniki 2005 i młodsi (pływanie 50 m i bieg 600 m)
• Dwubój Nowoczesny Juniorów Młodszych – roczniki 2003 – 2004 (pływanie 100 m i bieg 1000 m)
• Trójbój Nowoczesny Juniorów Młodszych – rocznik 2001 – 2002 (strzelanie 50, pływanie 200 m, bieg 2000 m)
Trójbój Nowoczesny Juniorów Młodszych – rocznik 2001 i młodsi
• Sztafety 2-osobowe
• Zawodnicy startujący w WOM w Dwuboju Nowoczesnym muszą posiadać licencje PZPNow.
• Zawodnicy nieposiadający licencji PZPNow. sklasyfikowani zostaną w tylko w zawodach PENTA DAY,

Warunki finansowe:

• Koszty pobytu uczestników pokrywają zainteresowane kluby.
• Zawodnicy startujący w zawodach Penta Day – opłata startowa – 20 zł
• Zawodnicy startujący w WOM (z klubów warszawskich) – nie płacą opłaty startowej,
• Zawodnicy startujący w dwóch kategoriach ponoszą opłatę za Penta-Day – 20 zł
• Płatność za zawody – gotówką przed startem konkurencji biegowych

Zgłoszenia:

Zgłoszenia zawodników wysyłamy do 11.10.2017 na adres: mateusznowickii@wp.pl wg załączonego wzoru

  • Nazwisko i imię
  • Rocznik Nr licencji/ brak licencji
  • Czas pływania na 50 m

Ramowy program zawodów:

14.10.2017 r.
Strzelanie SP nr 263 – ul. Szegedyńska 11
10:00 – Start I Serii,
Pływanie Pływalnia AWF, ul. Marymoncka 34
12:00 Konferencja techniczna
12:40 Pływanie,
Konkurencja pływania rozegrana zostanie wg następującej kolejności:
Penta Day (Rozgrzewka, start dziewcząt, start chłopców),
Dwubój Nowoczesny (Rozgrzewka, start dziewcząt, start chłopców),
Trójbój Nowoczesny (Rozgrzewka, start dziewcząt, start chłopców),

Bieg, Stadion LA AWF – ul. Marymoncka 34
15:30 Start 1 Serii
Konkurencje biegowe rozegrane zostanie wg następującej kolejności:
Penta Day (Start dziewcząt, start chłopców),
Dwubój Nowoczesny (Start dziewcząt, start chłopców),
Trójbój Nowoczesny (Start dziewcząt, start chłopców),

Dekoracja po zakończeniu konkurencji biegowych

15.10.2017 (sztafety w Trójboju Nowoczesnym)

Pływanie Pływalnia AWF, ul. Marymoncka 34
08:30 Rozgrzewka,
08:50 Start

Strzelanie SP nr 263 – ul. Szegedyńska 11
10:30 Start 1 serii,

Bieg SP nr 263 – ul .Szegedyńska 11
11:30 Start 1 Serii

Program szczegółowy zostanie opracowany na podstawie zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu zawodów w zależności od liczby zgłoszonych zawodników.

WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY ORAZ MISTRZOSTWA MAZOWSZA W PIĘCIOBOJU NOWOCZESNYM DO LAT 16, OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W DWUBOJU NOWOCZESNYM „PENTA DAY”