Struktura Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego

PREZES PZPNow – Janusz PECIAK

Członkowie Zarządu:

 • Anna Bajan
 • Tomasz Cygański
 • Sebastian Jagiełowicz
 • Zbigniew Katner
 • Tomasz Bałchanowski
 • Tomasz Jankowiak

Komisja Rewizyjna:

 • Mariusz Marut
 • Jan Bazukiewicz
 • Marcin Fokt

Pracownicy biura PZPNow:

 • Stanisław PYTEL – dyrektor sportowy, sekretarz PZPNow
 • Iwona KOWALEWSKA
 • Katarzyna BUCHACZ