Struktura Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego

PREZES PZPNow – Anna BAJAN

Członkowie Zarządu:

 • Janusz Peciak
 • Jan Szymczuk
 • Mateusz Nowicki
 • Tomasz Cygański
 • Sławomir Kopeć
 • Maciej Bogucki

Komisja Rewizyjna:

 • Tomasz Bałchanowski
 • Jan Bazukiewicz
 • Sebastian Jagiełowicz

Pracownicy biura PZPNow:

 • Stanisław PYTEL – dyrektor sportowy, sekretarz PZPNow
 • Iwona KOWALEWSKA
 • Katarzyna BUCHACZ