W dniu 25.07 br. odbyło się zebranie Zarządu Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego, na którym:

1. Oceniony został start w Mistrzostwach Europy Seniorów,
2. Zatwierdzono skład reprezentacji na Mistrzostwa Świata Młodzieżowców,
3. Zatwierdzono skład reprezentacji na Mistrzostwa Świata Seniorów,
4. Ustalony został termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PZPNow. na dzień 16 listopada 2018 r. w celu dokonania zmian Statutu zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki

Zebranie Zarządu PZPNow