Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego informuje, że ze względów logistycznych nastąpiły zmiany w projekcie kalendarza imprez na rok 2018.

Poniżej znajdują się aktualne terminy i miejsca przewidzianych akcji

  • Konsultacje szkoleniowe 05.01 – 07.01.2018 Spała (w projekcie było 12.01 – 14.01.2018 Spała)

Na konsultacje szkoleniowe zostaną powołani zawodnicy kadry narodowej wszystkich kategorii wiekowych. W trakcie konsultacji odbędzie się spotkanie z Członkami Zarządu PZPNow. i trenerem kadry PZPNow., na którym zostaną przekazane informacje dotyczące zasad szkolenia centralnego do roku 2020, ze szczególnym uwzględnieniem roku 2018.

Zostanie przeprowadzony także test wytrzymałościowy (pływanie – 400 m i 100 m, bieg – 2 km, 3 km lub 5 km w zależności od kategorii wiekowej) oraz testy psychomotoryczne dla 36 wyselekcjonowanych zawodników.

Obecność wszystkich zawodników kadr narodowych jest obowiązkowa, również tych, którzy ze względów zdrowotnych nie będą mogli brać udziału w pływaniu lub biegu.
W dniu jutrzejszym na stronie PZPNow. zostanie zamieszczony uaktualniony wykaz kadr narodowych, który będzie obowiązywał od 01.01.2018.

Oficjalne powołanie na konsultacje zostanie wysłane do końca tego tygodnia.

  • Zgrupowanie szkoleniowe 14.01 – 27.01.2018 Wałcz (w projekcie było 14.01 – 27.01.2018 Spała)

Informacje – zmiany w kalendarzu 2018 – pobierz

Zmiany w projekcie kalendarza imprez na rok 2018