TERMIN i MIEJSCE ZAWODÓW –12.06.2022 r. Gdynia

Pływanie – Szkoła Podstawowa nr 12 w Gdyni, ul. Stawna 4/6.

Bieg – GCS, Ośrodek Treningowy SI Arka Gdynia, ul. Nauczycielska 9.

  1. ORGANIZATORZY i WSPÓŁORGANIZATORZY

Uczniowski Klub Sportowy ,,Gromik” Gdyni

Ministerstwo Sportu i Turystyki
Urząd Marszałka Województwa Pomorskiego

Pomorski Okręgowy Związek Pięcioboju Nowoczesnego

Pomorska Federacja Sportu w Gdańsku

SP nr 39 Gdynia

SP nr 12 Gdynia.

  1. UCZESTNICTWO:

W zawodach uczestniczą osoby urodzone w roku 2011 i młodsi. Do punktacji w systemie ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w kategorii młodzik będą zaliczeni zawodnicy posiadający licencje Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego na rok 2022.

  1. NAGRODY (PODZIAŁ NA DZ. / CHŁ.)

Klasyfikacja indywidualna dla dziewcząt i chłopców open:

 – miejsca 1-3 medale, miejsca 1-8 dyplomy

Klasyfikacja drużynowa:
 – miejsca 1-3 puchary, miejsca 1-6 dyplomy

Nagrody i upominki rzeczowe w miarę możliwości organizacyjnych.

  • PRZEPISY TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZPNow w roku 2022.

Zawody rozgrywane są jednego dnia w następującej kolejności: pływanie, przerwa, bieg.

Pływanie: 50m stylem dowolnym,

Bieg: 600m,

Klasyfikacja końcowa: 3 x czas pływania + czas biegu (pomiar w sekundach

 z dokładnością do 0.1sek.)

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wypadki podczas zawodów

powstałych z winy uczestników i ich opiekunów.

  • ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW
  • Zapisy przez odesłanie wypełnionego formularza pobranego ze strony: www.pozpn.pl/zgloszenie.xls na adres e-mail: kontakt@pozpn.plZgłoszenia powinny zawierać: imię i nazwisko, rok urodzenia, nazwę klubu/szkoły, czas pływania na 50m zapisany w formacie mm:ss,00 zgłaszanego uczestnika.
  • Zgłoszenia należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.06.2022 r.

PROGRAM MINUTOWY ZAWODÓW

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików

w Pięcioboju Nowoczesnym

,,Od Dwuboju do Pięcioboju”

NIEDZIELA 12.06.2022 r.

Pływanie 10:00 -11:30

09:30 – odprawa techniczna

 10:00-10:20 pływanie, rozgrzewka dziewcząt

i chłopców,

10:25- start I serii dziewcząt, kolejne serie rozpoczynają się po zakończeniu serii poprzedniej, chłopcy pływanie rozpoczynają po zakończeniu pływania dziewcząt.

Bieg 13:00-15:30

13: 00 – rozgrzewka do biegania dziewcząt (jeżeli pływanie zakończy się wcześniej start konkurencji biegowych może ulec przyspieszeniu).
13:15 – start konkurencji biegowej dziewcząt, I seria, dystans 600 m  kolejne serie dziewcząt rozpoczynają się po zakończeniu serii poprzedniej.

13:45 – start konkurencji biegowej chłopców, I seria dystans 600 m


UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, planowane jest 20 minut po zakończeniu ostatniej serii biegu chłopców.

Serdecznie zapraszamy,

Kontakt do organizatora: tel. 500183643

ZOSTAŃ MAŁYM

PIĘCIOBOISTĄ

Komunikat organizacyjny – Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików ,,Od Dwuboju do Pięcioboju” – 12.06.2022 r. Gdynia