KOMUNIKAT

 • OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW W DWUBOJU NOWOCZESNYM DZIECI „PENTA DAY”
 • MISTRZOSTW POLSKI W DWUBOJU NOWOCZESNYM DO LAT 12 (MP U13)
 • MISTRZOSTW POLSKI W DWUBOJU oraz TRÓJBOJU NOWOCZESNYM DO LAT 14 (MP U15)

ORGANIZATORZY

 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego
 • Centralny Ośrodek Sportu w Spale
 • UKS „Atut” Częstochowa

Termin i miejsce:        03.12 – 04.12.2022      Spała, Al. Prezydenta I. Mościckiego 6

Obiekty sportowe:      Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale

Program:

 03.12/sobota               od godziny 13.00          konferencja techniczna, pływanie, strzelanie

04.12/niedziela             od godziny   8.30         bieg

ceremonia dekoracji – 30’ po ostatniej serii.

Szczegółowy program minutowy zostanie podany po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń do 30.11.2022 r.

UCZESTNICTWO

W zawodach PENTA DAY uczestniczą zawodnicy i zawodniczki rocznika 2011, 2012, 2013, 2014 i młodsi (z licencją lub bez licencji PZPNow)

W Mistrzostwa Polski w Dwuboju Nowoczesnym do lat 12 uczestniczą zawodnicy i zawodniczki rocznika 2010 i młodsi z ważną licencją PZPNow, którzy w roku 2022 lub poprzednich:

 • brali udział w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików
 • byli skalsyfikowani w rankingu PZPNow (2-bój lub 3-bój now)
 • brali udział w zawodach zgłoszonych do PZPNow (Mistrzostwa Województw lub Miast), rozegranych do dnia 31.10.2022 zgodnie z obowiązującymi przepisami pięcioboju nowoczesnego i z których oficjalne komunikaty zostały przesłane do biura PZPNow do dnia 15.11.2022.

W Mistrzostwach Polski w Dwuboju Nowoczesnym do lat 14 uczestniczą zawodnicy rocznika 2008 i młodsi  z ważną licencją PZPNow, którzy w roku 2022 lub poprzednich:

 • brali udział w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików
 • byli skalsyfikowani w rankingu PZPNow (2-bój lub 3-bój now)
 • brali udział w zawodach zgłoszonych do PZPNow (Mistrzostwa Województw lub Miast), rozegranych do dnia 31.10.2022 zgodnie z obowiązującymi przepisami pięcioboju nowoczesnego i z których oficjalne komunikaty zostały przesłane do biura PZPNow do dnia 15.11.2022.

W Mistrzostwach Polski w Trójboju Nowoczesnym do lat 14 uczestniczą zawodnicy rocznika 2008 i młodsi  z ważną licencją PZPNow, którzy startują w Mistrzostwach Polski do lat 14 Dwuboju Nowoczesnym i którzy dodatkowo wystartują w konkurencji strzelanie.

KLASYFIKACJA

 • W zawodach PENTA DAY:  miejsca 1-8 – nagrody i dyplomy w każdej kategorii wiekowej.
  • 11 lat  (rocznik 2011)
  • 10 lat  (rocznik 2012)
  •   9 lat  (rocznik 2013)
  •   8 lat i młodsi  (rocznik 2014 i młodsi)
 • W zawodach Mistrzostwa Polski w Dwuboju Nowoczesnym do lat 12: dekoracja miejsca 1-8
 • W zawodach Mistrzostwa Polski w Dwuboju Nowoczesnym do lat 14: dekoracja miejsca 1-8
 • W zawodach Mistrzostwa Polski w Trójboju Nowoczesnym do lat 14: dekoracja miejsca  1-8

PRZEPISY TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

 • Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZPNow.
 • W poszczególnych zawodach zawodnicy startują w poniżej wymienionych dyscyplinach
ZawodyWiek uczestnikówPływanieBiegStrzelanie
PENTA DAY2011 i młodsi50 m stylem dowolnym.600 m 
Mistrzostwa Polski 2-bój lat 122010 i młodsi50 m stylem dowolnym.600 m 
Mistrzostwa Polski 2-bój do lat 142008 i młodsi100 m stylem dowolnym1000 m 
Mistrzostwa Polski
3-bój do lat 14
2008 i młodsi100 m stylem dowolnym1000 m10×5 strzałów  w 50’
 • Zawodnicy mogą być klasyfikowani tylko w 1 zawodach MP (do lat 12 lub do lat 14) o ile spełniają powyższe warunki uczestnictwa. (zawodnik może startować tylko na jednym dystansie w pływaniu lub biegu)
 • Zawody zostaną rozegrane z podziałem na DZ/CHŁ
 • Zawody zostaną rozegrane na pływalni 25 m [5 torów], konkurencja biegowa na bieżni tartanowej
  w hali COS Spała, strzelanie w hali COS Spała.
 • Uczestnicy i opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za stan zdrowia zawodników zgłoszonych do konkurencji – w zawodach Mistrzostwa Polski w Dwuboju i Trójboju Nowoczesnym obowiązują aktualne badania lekarskie zawodników startujących (oryginały badań będą sprawdzane przed startem zawodnika na konferencji technicznej), w zawodach PENTA DAY obowiązują badania lekarskie lub oświadczenie rodzica o stanie zdrowia dziecka.

ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW

Do dnia 20.11.2022 r. proszę przesłać w formie pliku EXCEL. (nazwisko i imię rok urodzenia numer licencji, czas pływania, start w konkurencji strzelanie) na adres: anialew1@poczta.onet.pl

Kontakt telefoniczny: Anna Lewandowska  + 48 607 355 015

Link do arkusza ZGŁOSZENIA MP U13 I U15 ORAZ PENTA DAY: Zgłoszenia do MP U13 i U15 i PENTA DAY w Spale 2022.xlsx oraz  obowiązkowo zgłoszenia do MP U13 i U 15 przez portal PZPNow: http://www.panel.pentathlon.org.pl/

Z uwagi, że wszystkie dokumenty (listy startowe oraz wyniki) będą rozpowszechniane formie cyfrowej (grupa Whatsapp) prosi się o podanie numeru telefonicznego opiekuna/przedstawiciela klubu zawodników startujących w zawodach. (przy zgłoszeniu zawodników)

Organizator nie pośredniczy w rezerwacji miejsc noclegowych i wyżywienia. Kluby samodzielnie zamawiają noclegi i wyżywienie. (także startujący tylko Mistrzostwach Polski do lat 12 i do lat 14).

OPŁATY

Opłata startowa 30 zł od zawodnika zgodnie z listą zgłoszeń (dotyczy wszystkich klasyfikacji)

 • Ostateczny termin korekty zgłoszonych zawodników: do 25.11.2022 r. Po tym terminie nie będzie przyjmowana żadna korekta i zmiana zawodników oraz obowiązuje opłata startowa zgodnie ze zgłoszeniem
  Opłatę startową należy wpłacić do dnia 25.11.2022 r.
 • Dopuszcza się zgłoszenie zawodnika  po obowiązującym terminie pod warunkiem uiszczenia opłaty startowej w wysokości czterokrotnej opłaty startowej (120 złotych)

Zawodnicy, których kluby nie wpłacą opłaty startowej zostaną skreśleni z listy zgłoszonych zawodników.

Opłatę startową należy wpłacić na rachunek bankowy Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego do dnia 25.11.2022 na rachunek: 39 1090 1014 0000 0001 0406 9270 (z dopiskiem MP U13&U15/l. zaw.)

Komunikat organizacyjny Mistrzostw Polski U13&U15 – 03-04.12.2022 – Spała