Natalia Dominiak w team100

Polska Fundacja Narodowa wraz z Ministerstwem Sportu i Turystyki zaprezentowały innowacyjny program finansowania młodych perspektywicznych sportowców pn. team100. Z inicjatywy Ministra Sportu i Turystyki oraz dzięki Fundatorom Polskiej Fundacji Narodowej we współpracy z Instytutem Sportu został opracowany autorski projekt bezpośredniego wsparcia