Zamówienia publiczne PZPNow


Dodano: 06.05.2019

Przetarg pisemny na wybór podmiotu do obsługi podróży zagranicznych zawodników i pracowników PZPNow.

Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego – organizator przetargu ogłasza pisemny przetarg
na wybór podmiotu do obsługi podróży zagranicznych zawodników i pracowników Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego.

  • ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 16.05.2019 r. do godz. 12.00 w siedzibie organizatora w Warszawie przy ul. Marymoncka 34 (budynek numer 36)
  • wymagane dokumenty są aktualne na dzień składania ofert
  • oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania

Załącznik nr 1 – format .docx – pobierz


Dodano: 21.05.2019

Ogłoszenie wyniku przetargu na bilety lotnicze.

Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego informuje, że w pisemnym przetargu na wybór podmiotu do obsługi podróży zagranicznych zawodników i pracowników Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego, przeprowadzonym zgodnie z art. 701 i 703 – 705 Kodeksu Cywilnego, w trybie przetargu KC, w wyniku oceny złożonej oferty, obsługę podróży zagranicznych będzie prowadziło biuro Business Travel Club sp. z. o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kopernika 30 lok. 213. Liczba uzyskanych punktów wynosi, w kryterium cena wystawienia biletu – 50 pkt.,  w kryterium doświadczenie – 50 pkt. co daje łącznie 100 pkt.