Zamówienia publiczne PZPNow


Przetarg pisemny na wybór podmiotu do obsługi podróży zagranicznych zawodników i pracowników PZPNow

Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego – organizator przetargu ogłasza pisemny przetarg na wybór podmiotu do obsługi podróży zagranicznych zawodników i pracowników Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego.

  • ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 07.03.2016 r. do godz. 12.00 w siedzibie organizatora w Warszawie przy ul. Marymoncka 34 (budynek numer 36)
  • wymagane dokumenty są aktualne na dzień składania ofert
  • oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania

Załącznik nr 1 – format .docx – pobierz

Dodano: 24.02.2016

Ogłoszenie wyniku przetargu na bilety lotnicze.

Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego informuje, że w pisemnym przetargu na wybór podmiotu do obsługi podróży zagranicznych zawodników i pracowników Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego, przeprowadzonym zgodnie z art. 701 i 703 – 705 Kodeksu Cywilnego, w trybie przetargu KC, w wyniku oceny złożonej oferty, obsługę podróży zagranicznych będzie prowadziło biuro Business Travel Club sp. z. o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kopernika 30 lok. 213. Liczba uzyskanych punktów wynosi, w kryterium cena wystawienia biletu – 60 pkt.,  w kryterium doświadczenie – 40 pkt. co daje łącznie 100 pkt.

Dodano: 08.03.2016