KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

V EDYCJI PUCHARU POLSKI W DWUBOJU I TRÓJBOJU NOWCZESNYM

Termin i miejsce: 04-05.06.2016 r,  Częstochowa

Organizator:

 • Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego
 • Urząd Miasta Częstochowa
 • Uczniowski Klub Sportowy „ATUT”
 • Gimnazjum nr 8 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie
 • Szkoła Podstawowa nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie

Sprawy organizacyjne:

 • Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem UIPM oraz PZPNow.
 • Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania aktualnych badań lekarskich.
 • Kluby mają obowiązek dokonania rejestracji zawodników i opłacenia składki członkowskiej za rok 2016. Zawodnik ma mieć opłaconą składkę w dniu rozpoczęcia zawodów. W przypadku niedopełnienia wymaganych postanowień PZPNow zawodnicy będą niedopuszczeni do startu w zawodach
 • Zawodnicy startują w dwóch kategoriach wiekowych:
  • Trójbój Nowoczesny – roczniki 2000 – 2001
  • Dwubój Nowoczesny -roczniki 2002 – 2004

Warunki finansowe:

Koszty  pobytu  uczestników pokrywają zainteresowane kluby. Zakwaterowanie i wyżywienie zainteresowane kluby organizują we własnym zakresie.

Organizator pobiera opłatę startowa w wysokości:

 • Trójbój Nowoczesny – 30 zł
 • Dwubój Nowoczesny – 20zł

Zgłoszenia:

Zgłoszenia zawodników przyjmowane są do 30 maja 2016  na stronie www.pentathlon.org.pl w zakładce szkolenie/panel klubu. Zgłoszenia po terminie nie będą przyjmowane.

Korekta zgłoszeń do 02.06.2016 r. na adres e-mail: uksatutczwa@poczta.onet.pl .Po tym terminie nie będzie przyjmowana żadna korekta i zamiana zawodników oraz obowiązuje opłata startowa zgodnie ze zgłoszeniem.

Ramowy program zawodów:

04.06.2016r  Sobota

Przyjazd do 10.00
10.30 Konferencja techniczna (Basen MOSiR ul. Niepodległości 20/22). Na konferencji obowiązkowa obecność przedstawiciela klubu.

11.00- 12.25 Pływanie trójbój dziewcząt i chłopców
12.30- Uroczyste otwarcie zawodów
12.40- 14.30- pływanie dwubój dziewcząt i chłopców
16.30- 19.00- strzelanie trójbój nowoczesny ( Gimnazjum nr 8 ul. Szczytowa )

05.06.2016r  Niedziela

09.00 – 13.00 bieg (Stadion MOSiR ul. Dąbrowskiego)
30 min. Po konkurencji biegowej Uroczyste zakończenie zawodów

Program szczegółowy zostanie opracowany na podstawie zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo
do zmiany programu zawodów w zależności od liczby zgłoszonych zawodników.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY V EDYCJI PUCHARU POLSKI JUNIORÓW MŁODSZYCH – 04-05.06.2016 r – Częstochowa