Data i miejsce:  28-30.09.2018

Organizator:

 • Biuro Sportu m.st Warszawy
 • Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego
 • UKS „G-8 Bielany”
 • ZS nr 52 w Warszawie

Klasyfikacja:

 • Indywidualna K+M
 • Sztafety MIX

Sprawy organizacyjne:

 • Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z aktualnymi przepisami UIPM.
 • Organizator nie pośredniczy w rezerwacji miejsc noclegowych i wyżywienia
 • Zawodnicy mają obowiązek posiadania ważnych badań lekarskich dopuszczających ich do startu w zawodach pięcioboju nowoczesnego. Brak wymaganych badań skutkować będzie niedopuszczeniem zawodnika do startu w zawodach
 • Opłata startowa dla zawodników wynosi:  30,00 zł.

Kluby mają obowiązek dokonania rejestracji zawodników i opłacenia składki członkowskiej za rok 2018. W przypadku niedopełnienia wymaganych postanowień PZPNow zawodnicy nie będą dopuszczeni do startu w zawodach.

Zgłoszenia:

 • Zgłoszenia proszę kierować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.09.2018r
  na stronie http://panel.pentathlon.org.pl/
 • Ostateczna korekta zgłoszeń do 26.09.2018 na adres e-mail: mateusznowickii@wp.pl
 • Po tym terminie nie będzie przyjmowana żadna korekta i zamiana zawodników oraz obowiązuje opłata startowa zgodnie ze zgłoszeniem
 • Dopuszcza się zgłoszenie zawodnika  po obowiązującym terminie (24.09.2018r) pod warunkiem uiszczenia czterokrotnej opłaty startowej
Kontakt z LOC: Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego, ul. Marymoncka 34, Warszawa, Mateusz Nowicki

tel. 603-117-678

Ramowy program zawodów:

Piątek – Szermierka indywidualna

Sobota – pływanie, laser-run, szermierka MIX

Niedziela – pływanie, laser-run,

Szczegółowy program zostanie opracowany po otrzymaniu zgłoszeń.

Komunikat Organizacyjny Mistrzostw Polski Juniorów w pięcioboju nowoczesnym