Komunikat Organizacyjny Zawodów „OD DWUBOJU DO PIĘCIOBOJU SZLAKIEM  OKTAWII  NOWACKIEJ”

 1. Miejsce zawodów: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 Starogard Gd. ul. Zblewska 18
 2. Termin zawodów: 24.05.2019 r. (piątek)
 3. Program zawodów:
 • godz. 9:15 – pływanie
 • godz. 11:00 – bieg
 1. Organizator, współorganizatorzy:
 •     Pomorski Okręgowy Związek Pięcioboju Nowoczesnego w Gdańsku,
 •     Marszałek Województwa Pomorskiego,
 •     Pomorska Federacja Sportu,
 •     UM Starogard Gdański,
 •     Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Starogardzie Gdańskim.
 •     UKS Ósemka Starogard Gdański
 1. Zasady uczestnictwa:
 • chłopcy i dziewczęta do 12 lat (kategorie: do 10 lat, 11 lat, 12 lat),
 • posiadanie aktualnych badań lekarza sportowego lub poświadczenie pielęgniarki szkolnej (przy zgłoszeniach przez szkołę, klub itp.),
 • zgoda rodziców, opiekunów prawnych na oświadczeniu (druk do pobrania wraz ze zgłoszeniem).
 1. Zasady finansowania:
 • koszty organizacyjne pokrywa organizator, opłata startowa wynosi 10,00 zł. od zawodnika.

 Zgłoszenie do zawodów:

 • Zapisanie uczestników przez serwis: https: /elektronicznezapisy.pl/event/2/563.html
 • Lub przez odesłanie wypełnionego formularza pobranego ze strony: pozpn.pl/zgloszenie.xls na adres e-mail: kontakt@pozpn.pl
 • Zgłoszenia powinny zawierać: imię i nazwisko, rok urodzenia, nazwę klubu/szkoły, czas pływania na 50m zapisany w formacie mm:ss,00 zgłaszanego uczestnika.
 • Zgłoszenia należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.05.2019r.
 • W dniu zawodów należy dostarczyć wypełnione oświadczenie dostępne pod adresem: pozpn.pl/oswiadczenie.pdf
 • W razie problemów z rejestracją na zawody prosimy o kontakt :
  : 502060163, e-mail: kontakt@pozpn.pl.
 1. Sposób przeprowadzenia zawodów

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZPNow.

Zawody rozgrywane są jednego dnia w następującej kolejności: pływanie, przerwa, bieg

Pływanie : 50m stylem dowolnym,

Bieg : 600m,

Klasyfikacja końcowa: 3 x czas pływania + czas biegu (pomiar w sekundach

 z dokładnością do 0.1sek.)

 1. Nagrody

Za zajęcie miejsca od 1 do 3 wręczone zostaną puchary.

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą zawody otrzymają pamiątkowy medal. 

PROGRAM MINUTOWY

OD DWUBOJU DO PIĘCIOBOJU SZLAKIEM OKTAWII NOWACKIEJ

24.05.2019 r. (piątek)

godz. 8:30 – odprawa techniczna, weryfikacja listy startowej, (pływalnia)

Pływanie 50 m stylem dowolnym

godz.   8:45 – rozgrzewka

godz.   9:15 – start I serii pływania, zaczynają  dziewczęta

Bieg 600 m

godz.   10:30  – rozgrzewka.

godz.   11:00 – start I serii  biegowej, zaczynają  dziewczęta 20 minut po zakończeniu ostatniego biegu nastąpi

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW
ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, pamiątkowe zdjęcie.

Kontakt : www.pozpn.pl / kontakt@pozpn.pl

Kierownik zawodów: Mariusz Noetzel / tel.: 695 569 064

Organizator

Komunikat Organizacyjny Zawodów „OD DWUBOJU DO PIĘCIOBOJU SZLAKIEM  OKTAWII  NOWACKIEJ”