Termin i miejsce zawodów:

 • 03.09.2022 (sobota)
 • Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie, 66-004 Zielona Góra, ul. Drzonków-Olimpijska 20

Program zawodów:

10.00 – konferencja techniczna na pływalni 50 m

10.30 – rozgrzewka wszystkich uczestników imprezy

   13.00 – uroczyste zakończenie zawodów

Cel:

 • Popularyzacja biegania i pływania jako najpopularniejszych form ruchu
  • Podnoszenie sprawności fizycznej oraz rywalizacja wśród dzieci i młodzieży
  • Integracja społeczności lokalnej
  • Promocja dzielnicy Drzonków w Nowym Mieście Zielona Góra

Organizator:

 • Zielonogórski Klub Sportowy Drzonków
  • Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego
  • Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji
  • Lubuska Federacja Sportu

Informacje organizacyjne:

 • Zawody zostaną rozegrane zgodnie z regulaminem współzawodnictwa PZPNow.
  • Prawo startu w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików mają zawodnicy posiadający ważną licencję Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego
  • Zawody zostaną rozegrane z podziałem na DZ\CHŁ rocznik 2011, 2012, 2013 i młodsi
  • Zawody zostaną rozegrane na pływalni 50m [8 torów], konkurencja bieg na terenach rekreacyjnych WOSiR
  • Uczestnicy obowiązkowo powinni posiadać ważne badania lekarskie
 • Zakończenie zawodów odbędzie się bezpośrednio po rozegraniu ostatniej serii biegu chłopców.
  • Kwestie sporne rozstrzyga organizator zawodów.

System rozgrywania zawodów:

 • Pływanie: 50 m stylem dowolnym (pływalnia 50m)
  • Bieg: 600 m (nawierzchnia szutrowa/trawiasta)
  • Klasyfikacja: 3 x czas pływania + czas biegu

Punktacja:

 • Miejsca 1-8 pamiątkowe puchary. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymują pamiątkowy medal z imprezy

Zgłoszenia: TERMIN ZAKOŃCZENIA ZGŁOSZEŃ 02.09.2022 r

ZGŁOSZENIA NA STRONIE – http://panel.pentathlon.org.pl/

W sprawach organizacyjnych proszę kontaktować się z Tomaszem Cygańskim (email: cygan160@op.pl, tel. +48603868477)

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 03 września 2022 – Drzonków – komunikat organizacyjny