Data i miejsce:  03-05 czerwca 2022 – Zielona Góra-Drzonków

Organizator:

 • Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego
 • Zielonogórski Klub Sportowy

Klasyfikacja:

 • Młodzieżowiec U24 K/M – pięciobój nowoczesny 
 • Młodzieżowiec U22 K/M – pięciobój nowoczesny  
 • Junior U19  K/M – czwórbój nowoczesny 
 • Sztafety MIX U19 – czwórbój nowoczesny 

Sprawy organizacyjne:

 • Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z aktualnymi przepisami UIPM oraz regulaminem współzawodnictwa PZPNow
 • pływanie: pływalnia 25m / 4 tory
 • szermierka: runda rankingowa i bonusowa, 10 plansz, jeden turniej dla młodzieżowców i juniorów.
 • jazda konna: 10 przeszkód (12 skoków) 
 • laser Run: 
  • strzelnica: 36+2 stanowiska
  • trasa biegu: okrążenie 600m
 • zgłoszeni zawodnicy zobowiązani są do posiadania aktualnych badań lekarskich dopuszczających ich do startu w dyscyplinie “pięciobój nowoczesny”
 • zgłoszeni zawodnicy muszą posiadać licencję PZPNow i UIPM
 • Opłata startowa dla zawodników wynosi:
  • 40,00 zł. 4-bój nowoczesny
  • 60,00 zł. 5-bój nowoczesny
 • w Mistrzostwach Polski Juniorów U19 w sztafetach MIX mają prawo startu zawodnicy zgłoszeni przez kluby, posiadający licencję PZPNow
 • klub zgłasza sztafety klubowe, a z zawodników “bez pary” zostaną wylosowane sztafety międzyklubowe 
 • strzelanie zostanie rozegrane z użyciem systemu laserowego (APEOM)
 • organizator nie pośredniczy w rezerwacji zakwaterowania i wyżywienia. Wszelkie sprawy związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem proszę uzgadniać bezpośrednio z WOSiR Drzonków.

W celu zapewnienia sportowcom jak najlepszych warunków i bezpieczeństwa pobytu prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem i przesłanie go wszystkim uczestnikom

 • na zawodach obowiązywać będą wytyczne UIPM odnośnie zabezpieczenia zawodów (tutaj)

Zgłoszenia:

 • Zgłoszenia proszę kierować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.05.2022
  na stronie http://panel.pentathlon.org.pl/
 • Ostateczna korekta zgłoszeń do 01.06.2022 r. na adres e-mail: pentathlonpl@gmail.com . Po tym terminie nie będzie przyjmowana żadna korekta
  i zmiana zawodników oraz obowiązuje opłata startowa zgodnie ze zgłoszeniem
 • Dopuszcza się zgłoszenie zawodnika  po obowiązującym terminie pod warunkiem uiszczenia opłaty startowej w wysokości czterokrotnej opłaty startowej (120/200 pln)

Ramowy program zawodów:

Środa – jazda konna (zawodnicy miejscowi)

Piątek – konferencja techniczna (18.00), jazda konna (19.00), 

Sobota – jazda konna, szermierka, pływanie

Niedziela – konkurencja łączona, sztafety MIX 

Szczegółowy program zostanie opracowany po otrzymaniu zgłoszeń.

Kontakt z LOC:

Zielonogórski Klub Sportowy Drzonków

66-004 Zielona Góra, ul. Drzonków-Olimpijska 20

telefon +48 503 993 961

email: zks1@op.pl

Mistrzostwa Polski Młodzieżowców U24 U22 i Juniorów U19 – Zielona Góra-Drzonków – 03-05.06.2022 – komunikat organizacyjny