Data i miejsce:  16-18 sierpnia 2021 – Zielona Góra-Drzonków

Organizator:

 • Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego
 • Zielonogórski Klub Sportowy (LOC)

Klasyfikacja:

 • Senior  K/M
 • Młodzieżowiec K/M 
 • Sztafety MIX 
 • Junior*
 • Junior młodszy**

* W zawodach mogą startować juniorzy U19- będzie stworzona dla nich osobna klasyfikacja

** Junior młodszy U17 nie może startować w szermierce. Dystans na laser run 3x800m, będzie stworzona dla nich osobna klasyfikacja

Sprawy organizacyjne:

 • Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z aktualnymi przepisami UIPM oraz regulaminem współzawodnictwa PZPNow
 • W zawodach prawo startu mają juniorzy (U19) – wspólna szermierka z seniorami i młodzieżowcami oraz juniorzy młodsi U17 (laser run 3x800m)
 • zgłoszeni zawodnicy zobowiązani są do posiadania aktualnych badań lekarskich dopuszczających ich do startu w dyscyplinie “pięciobój nowoczesny”
 • zgłoszeni zawodnicy muszą posiadać licencję PZPNow i UIPM
 • Opłata startowa dla zawodników wynosi: senior, młodzieżowiec – 50,00 zł., junior i junior młodszy – 30,00 zł.
 • klub zgłasza sztafety klubowe, a z zawodników “bez pary” zostaną wylosowane sztafety międzyklubowe (losowanie na konferencji technicznej przed sztafetami MIX)
 • strzelanie zostanie rozegrane z użyciem systemu laserowego (APEOM)
 • organizator nie pośredniczy w rezerwacji zakwaterowania i wyżywienia. Wszelkie sprawy związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem proszę uzgadniać bezpośrednio z WOSiR Drzonków.
 • Zgłoszenia proszę kierować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.08.2021 w panelu http://www.panel.pentathlon.org.pl/
 • Ostateczna korekta zgłoszeń do 14.08.2021 r. na adres e-mail: pentathlonpl@gmail.com Po tym terminie nie będzie przyjmowana żadna korekta i zamiana zawodników oraz obowiązuje opłata startowa zgodnie ze zgłoszeniem
 • Dopuszcza się zgłoszenie zawodnika po obowiązującym terminie pod warunkiem uiszczenia czterokrotnej opłaty startowej

Ramowy program zawodów:

16.08.2021 – zawody indywidualne kobiet

17.08.2021 – zawody indywidualne mężczyzn

18.08.2021 – sztafety MIX

UWAGA:

W celu zapewnienia sportowcom jak najlepszych warunków i bezpieczeństwa pobytu prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem i przesłanie go wszystkim uczestnikom

 • wszyscy uczestniczący w zawodach (zawodnicy, trenerzy, sędziowie, obsługa zawodów) przed zawodami są zobowiązani do wypełnienia i pozostawienia w biurze zawodów ankiety – Załącznik 1 (pobierz dokument). Po złożeniu stosownych oświadczeń uczestnicy zawodów otrzymają akredytację (opaskę) umożliwiającą wstęp na obiekty.
 • na obiektach sportowych przebywać mogą tylko osoby posiadające stosowną akredytację (zawodnicy, trenerzy, sędziowie, obsługa zawodów)
 • w biurze zawodów mogą przebywać tylko upoważnione osoby (trenerzy , sędziowie, obsługa zawodów)
 • zalecane jest ograniczenie liczby uczestników (trenerów, członków zespołu) do niezbędnego minimum
 • wejście na obiekt sportowy wyłącznie z akredytacją przekazaną na konferencji technicznej
 • wszystkie osoby na obiektach sportowych muszą mieć zakryte usta i nos (z wyjątkiem sportowców – patrz niżej), podczas zawodów trenerzy są zobowiązani do zakrywania ust i nosa w obiektach zamkniętych
 • sportowcy muszą zakrywać usta i nos, gdy: wchodzą na obiekt sportowy; przed i po zakończeniu rozgrzewki, podczas przejścia pomiędzy obiektami
 • wszystkie osoby wchodzące na obiekty sportowe będą miały zmierzoną temperaturę; osoby z podwyższoną temperaturą nie będą miały wstępu na obiekty sportowe
 • przez cały czas trwania zawodów należy dbać o zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego między wszystkimi uczestnikami zawodów,
 • więcej szczegółów na konferencji technicznej,
Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców – komunikat organizacyjny